23/09/16

An chéad chruinniú d’Fhóram Comhairleach Chanáil Uladh á óstáil ag an Aire Humphreys

 

Rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, an chéad chruinniú d’Fhóram Comhairleach Chanáil Uladh a reáchtáil inniu (Dé hAoine).  I láthair ag an gcruinniú freisin bhí Chris Hazzard MLA, Aire Infreastruchtúir Thuaisceart Éireann, chomh maith le hionadaithe do Chomhairlí ar an dá thaobh den teorainn, agus Uiscebhealaí Éireann.

Bunaíodh an Fóram le bealaí a fhiosrú chun dul chun cinn a dhéanamh ar Thionscadal Chanáil Uladh. Féachfar ar mheicníochtaí féideartha cistiúcháin i gcomhthéacs an athbhreithniú ar thionscadal athchóirithe Chanáil Uladh a bhí mar chuid de Chomhaontú Stormont agus den Phlean Forfheidhmithe ‘A Fresh Start’. Ag cruinniú an lae inniu beidh cur i láthair maidir leis na pleananna chun Glasbhealach a fhorbairt ar bhealach Chanáil Uladh.

Ag labhairt di inniu dúirt an tAire Humphreys:

"Tá mé tiomanta go pearsanta do thionscadal Chanáil Uladh. Is tionscadal an-tábhachtach é do réigiún na teorann mar go bhféadfadh sé tuilleadh cuairteoirí a mhealladh agus gníomhaíocht gheilleagrach a spreagadh.

“Chuir sé áthas orm go raibh mé in ann cistiú de €2 mhilliún a fháil in 2015 leis an gCanáil a athchóiriú idir uiscebhealach na Sionainne-na hÉirne agus Caisleán Shandarsan. Leis an bhFóram seo anois, cuirfear deis thábhachtach ar fáil leis na roghanna uile a fhiosrú chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ar an gCanáil sna blianta atá amach romhainn. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis na comhairlí agus na páirtithe leasmhara uile atá ag glacadh páirte san Fhóram leis an tionscadal a bhrú chun cinn.”

Ar chomhaltaí an Fhóraim tá Comhairle Contae Mhuineacháin, Comhairle Contae an Chabháin, Comhairle Dúiche Fhear Manach agus na hÓmaí agus ardoifigigh ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, An Roinn Infreastruchtúir agus Uiscebhealaí Éireann.

Tabharfar cuireadh do pháirtithe leasmhara as eagraíochtaí eile freastal ar chruinnithe de chuid an Fhóraim de réir mar is cuí.

Tiocfaidh an fóram le chéile faoi dhó sa bhliain.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service