16/09/16

Cuireann an tAire Humphreys cruinnithe réigiúnacha na nÚdarás Áitiúil i láthair chun cur in áit céimneach leathanbhanda a chur chun cinn

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag tionól an chéad cheann de dhá chruinniú réigiúnacha inniu (Déardaoin) le hÚdaráis Áitiúla as áiteanna ar fud na tíre mar chuid dá pleananna chun a chinntiú go gcuirfear leathanbhanda tuaithe in áit de réir a chéile ón gcéad bhliain eile ar aghaidh. Tá na cruinnithe, a thabharfaidh le chéile gach ceann den 31 Údarás Áitiúil thar dhá lá, á reáchtáil i gCora Droma Rúisc inniu agus i gCill Chainnigh amárach.

Beidh Roinn an Aire ag obair go díreach leis na hÚdaráis Áitiúla chun deireadh a chur le tosca ar bith a d’fhéadfadh moill a chur ar an togra agus chun roinnt tioncnamh dearfach a chur chun cinn, amhail forbairt Straitéisí Áitiúla Digiteacha, sula gcuirfear  leathanbhanda tuaithe in áit de réir a chéile ó shamhradh 2017.

Tá sé mar aidhm leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda rochtain ar leathanbhanda ar ardluas a chur ar fáil do thart ar 757,000 seoladh poist, ag trasnú 96% den mhórchríoch náisiúnta arb ionann é is 100,000km de bhóithre.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Síneofar an conradh nó na conarthaí don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda i samhradh na bliana 2017, agus tá sé mar chúram ormsa bheith ag obair go dlúth leis na hÚdaráis Áitiúla chun deireadh a chur roimhe sin le rud ar bith a chuirfeadh bac ar chur i áit an leathanbhanda. Táim ag iarraidh a chinntiú go bhfuil bailte agus sráidbhailte cheantar tuaithe na hÉireann ullamh do sholáthar leathanbhanda ar ardluas agus go bhfuil na huirlisí acu chun teacht i dtír air a luaithe is a thagann sé.

“Tá an leathanbhanda riachtanach do mo chuid pleananna chun ceantar tuaithe na hÉireann a athbheochan. Mar thoradh ar an rochtain ar leathanbhanda ar ard luas, beidh deiseanna nua eacnamaíocha agus sóisialta ar fáil do phobail ar fud na tíre. Tá mo Roinnse ag obair go díreach leis na hÚdaráis Áitiúla chun fáil réidh leis na bacainní atá ann cheana maidir le leathanbhanda, lena n-áirítear fadhbanna a bhaineann le pleanáil, duchtú agus forchur tobhaigh i leith na forbartha. Mura rachaimid i ngleic leis na fadhbanna seo anois, d'fhéadfaidís moill a chur ar chur in áit an leathanbhanda ón mbliain seo chugainn ar aghaidh.

“Beimid ag cuidiú freisin le gach Údarás Áitiúil chun straitéis dhigiteach a fhorbairt chun an ról atá ag leathanbhanda i bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta an chontae sa todhchaí a shainaithint, mar aon le cuidiú leo chun éileamh a spreagadh a luaithe a bheidh an líonra curtha in áit. Chomh maith leis sin, comhoibreoimid leis na hÚdaráis Áitiúla chun moil leathanbhanda a chruthú i gceantair tuaithe, chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag pobail atá an-scoite amach ar leathanbhanda fad atá an líonra á chur in áit.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na meáin:

An Phreasoifig, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Teil: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848 (díreach)

Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie

Suíomh Gréasáin: www.chg.gov.ie Twitter: @DeptAHG

 

Sarah Meade

Comhairleoir Meán an Aire Humphreys

087 662 6410

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service