05/08/15

Clár Comórtha Céad Bliain 1916 Chomhaltas á sheoladh ag an Aire Mhic Unfraidh

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, ag seoladh Clár Comórtha Céad Bliain 1916 Chomhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ) inniu ag Brú Ború, Caiseal, Co. Thiobraid Árann.

I measc bhuaicphointí Chlár Comórtha Céad Bliain an Chomhaltais beidh:

  • 'Macalla 1916', sraith nua ceoil atá á cumadh ag an gcumadóir as Co. Mhuineacháin, Michael Rooney, a chuirfear i láthair den chéad uair ag fáiltiú speisialta Stáit do ghaolta lucht 1916 ar an 26 Márta 2016.
  • Beidh Macalla 1916 á chur ar an stáitse in ionaid ar fud na tíre le linn Cháisc 2016 agus i mí Dheireadh Fómhair 2016. Beidh sé ar camchuairt freisin i Meiriceá Thuaidh ag deireadh 2016 le tacaíocht Chultúr Éireann.
  • Beidh glór-réim mhór, bunaithe ar théama 1916, mar chuid d'oscailt oifigiúil Fhleadh Cheoil na hÉireann in Inis, Co. an Chláir ar an 14 Lúnasa 2016
  • Beidh buaiteoirí Fhleadh Cheoil na hÉireann 2015 ag casadh agus ag canadh ag an bhfáiltiú oifigiúil Stáit i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Domhnach Cásca 2016
  • Cuirfidh 420 brainse an Chomhaltais ar fud an domhain imeachtaí ar siúl chun céad bliain ón Éirí Amach a chomóradh

Agus í ag labhairt inniu dúirt an tAire Mhic Unfraidh:

"Tá lúcháir orm go bhfuil an clár uaillmhianach seo curtha le chéile ag an gComhaltas do 2016. An deireadh seachtaine seo caite cuireadh tús le searmanais Stáit Éire 2016: Clár Cómórtha Céad Bliain le comóradh ar shochraid Dhiarmada Uí Dhonnabháin Rossa. Anois tá tuilleadh eagraíochtaí ar nós Comhaltas ag fógairt a gcuid pleananna féin do 2016, a chuirfidh le clár fairsing an Rialtais.

"Tá traidisiún uasal ag Comhaltas ó thaobh cultúr na hÉireann a chur chun cinn sa bhaile agus thar lear. Is foinse bhríomhar ceoil, amhránaíochta, damhsa agus seanchais na hÉireann iad an 420 brainse ar fud an domhain, agus níl aon amhras orm ná go dtabharfaidh baill an Chomhaltais go fonnmhar faoin gceiliúradh céad bliain don bhliain seo chugainn.

"Beidh nithe speisialta ann don phobal freisin, mar shampla an tsraith ceolchoirmeacha atá á pleanáil ag Comhaltas ar fud na tíre do thréimhse na Cásca 2016. Tá áthas orm freisin go mbeidh Cultúr Éireann i mo Roinnse ag tacú le gné idirnáisiúnta chlár 2016 Chomhaltas. Trí bheith ag obair le heagraíochtaí ar nós Comhaltas agus an CLG tá mé cinnte go bhféadfaidh muid comóradh 2016 a thabhairt chuig pobail i ngach condae sa tír."

Bhí an méid seo le rá ag an Seanadóir Labhrás Ó Murchú, Ardstiúrthóir Chomhaltas Ceoltóirí Éireann:

"Ag croílár mianta agus spreagadh Éirí Amach 1916 bhí ár bhféiniúlacht chultúrtha. Bhí sé sin le feiceáil i bhfilíocht, amhráin agus scríbhneoireacht na gceannairí agus daoine eile a bhí páirteach ann. Tá sé curtha in iúl go deas gonta sa ráiteas "Éire ní hamháin saor ach Gaelach chomh maith". Tá an bhéim sin ar an gcultúr léirithe i meon Chomhaltas Ceoltóirí Éireann agus beidh sé mar bhonn lenár gclár fairsing comórtha céad bliain sa bhaile agus ar fud na cruinne".

CRÍOCH

Nóta do na hEagarthóirí:

Is ionann Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, atá faoi Stiúir an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh T.D., agus clár gníomhaíochta bliana d'fhonn imeachtaí Éirí Amach 1916 a chomóradh, machnamh a dhéanamh ar an méid atá bainte amach againn le 100 bliain anuas agus súil chun tosaigh a chaitheamh ar thodhchaí na hÉireann.

Cuimsítear seacht snáithe sa chlár: Searmanais Stáit; Machnamh ar an Stair; An Teanga Bheo; An Óige agus an tSamhlaíocht; Léiriú Cultúrtha; Rannpháirtíocht Phobail; Éireannaigh ar fud an Domhain agus an Diaspóra.

Le haghaidh na sonraí  uile téigh chuig www.ireland.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chomhaltas Ceoltóirí Éireann féach, le do thoil, ar www.comhaltas.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service