02/10/15

Ómós á chur in iúl ag an Aire Humphreys do Brian Friel

Chuir Heather Humphreys T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a brón in iúl ar an scéal a chloisteáil gur cailleadh duine de na drámadóirí is mó le rá in Éirinn, Brian Friel.

Agus í ag labhairt ar maidin, dúirt an tAire:

"Ba údár mór bróin dom cloisteáil faoi bhás Brian Friel.  Bhí Brian ar scoth ár ndrámadóirí agus bhí iomrá air ní hamháin anseo sa bhaile ach go hidirnáisiúnta chomh maith.  Bhí cáil air ar Broadway, áit ar bhain go leor dá shaothair moladh mór amach.  Trína chuid cumadóireachta chuir sé Éire, agus Dún na nGall ach go háirithe, i láthair an domhain.

"Beidh muintir na hÉireann an-eolach ar cuid mhór dá shaothair, ar nós Translations agus Philadephia, Here I Come! Tá sé cuí go bhfuil Dancing at Lughnasa, b'fhéidir a shaothar is fearr riamh, á chur ar an stáitse i mbliana in Amharclann an Gaiety mar chuid d'Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, le cothrom 25 bliana ó chéad thaibhiú an dráma i mBaile Átha Cliath a chomóradh.

"Ba mhaith liom mo chomhbhrón ó chroí a chur in iúl do theaghlach agus cairde uile Bhrian.  Ar dheis Dé go raibh a anam dhílis."

Críoch.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service