06/06/19

Lucht Ealaíne Mór le Rá as Éirinn le bheith páirteach ag Seóthaispeántas Chultúr Éireann ag Féile Dhún Éideann 2019 fógartha ag an Aire Josepha Madigan

Dúirt an tAire Josepha Madigan, nuair a bhí sí ag fógairt go bhfuil tacaíocht €147,500 bronnta i ndáil leis an gclár Seóthaispeántas Dhún Éideann Chultúr Éireann "Cuireann Féilte Dhún Éideann deiseanna móra seóthaispeántais ar fáil do lucht ealaíne na hÉireann chun aird mhór a tharraingt orthu féin agus chun deiseanna camchuairte eile a bhaint amach dóibh féin. Cuirfidh an lucht ealaíne a bheidh thall i mbliana clár ar leith agus éagsúil i láthair, agus mar ab amhlaidh le blianta eile, beidh tionchar mór ag seóthaispeántas Chultúr Éireann na bliana seo ag an bhfóram domhanda tábhachtach seo.

I mbliana, tá Cultúr Éireann ag tacú le clár iléagsúil a áiríonn léirithe damhsa agus amharclainne in ionaid den scoth lena n-áirítear Summerhall agus an Traverse Theatre.  Cuirfear Hard to be Soft: A Belfast Prayer Oona Doherty i láthair sa Lyceum mar chuid d'Fhéile Idirnáisiúnta Dhún Éideann agus táthar ag tacú le hocht gcinn de léirithe amharclainne agus damhsa as Éirinn mar chuid d'Fhéile Fringe Dhún Éideann. Áirítear orthu sin The Patient Gloria le Gina Moxley sa Traverse, comhléiriú de chuid Amharclann na Mainistreach nach raibh aon ticéad fanta ina leith nuair a bhí sé ar siúl anuraidh mar chuid d'Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath.

Beidh Dance Base, comhpháirtí rialta i gClár Taispeántais Dhún Éideann Chultúr Éireann, le feiceáil i Before, le Pat Kinevane (a bhuaigh gradam Fringe First in 2015), seó nua arna léiriú ag Fishamble agus i Body Language le Compántas Damhsa Cois Céim le cóiréagrafaíocht le David Bolger.

Tá tacaíocht faighte ag Féile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann ó Chultúr Éireann chomh maith, a bheidh ar siúl i nGairdíní stairiúla Charlotte Square agus a bhfreastalaíonn 250,000 lucht spéise uirthi gach Lúnasa, chun réimse de scríbhneoirí na hÉireann a chur i láthair.

Tionólfaidh Cultúr Éireann imeacht tionscail chomh maith ina bhféachfar le naisc lucht ealaíne na hÉireann le láithreoirí, léiritheoirí agus tionscnóirí na féile agus na n-ionad a neartú.  Bhí torthaí tábhachtacha camchuairte do chuideachtaí as Éirinn mar thoradh ar an imeacht seo, a bhíonn ar siúl sa Hub, ceanncheathrú na Féile Idirnáisiúnta, sna blianta roimhe seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service