09/07/18

Seolann an tAire Madigan beartais um chomhionannas inscne de chuid deich n-eagraíocht amharclannaíochta Éireannacha

Ar an 9 Iúil 2018 ag The Lir, National Academy of Dramatic Arts, ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., Gender Equality in Practice in Irish Theatre (Comhionannas Inscne Iarbhír in Amharclannaíocht na hÉireann);

Is de thoradh ar obair atá ar bun le bliain go leith anuas a cuireadh na cáipéisí beartas, ina gcuimsítear sainfheidhmiú agus sainriachtanais na deich n-eagraíocht amharclannaíochta, le chéile. Cuireadh tús le Comhionannas Inscne Iarbhír in Amharclannaíocht na hÉireann i ndiaidh do #WakingTheFeminists aird a tharraingt go hidirnáisiúnta ar an neamhionannas inscne a bhí in amharclannaíocht na hÉireann ag an am. Spreag an feiniméan cultúrtha seo na heagraíochtaí amharclannaíochta an méid a bhí déanta go dtí sin acu i dtaca le cláreagrú agus tacíocht a thabhairt do mhná laistigh den earnáil a mheas agus próisis a shainaithint le go n-áiritheofaí cothromaíocht inscne agus dínit san ionad oibre sa todhchaí.

 Is iad seo a leanas na hEagraíochtaí Amharclannaíochta rannpháirteacha:

 • Amharclann na Mainistreach
 • Féile Lár-Samhraidh Chorcaí
 • Compántas Corn Exchange
 • Amharclann Druid
 • Amharclann Phálás Everyman
 • Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
 • Fishamble: The New Play Company
 • Amharclann an Gheata
 • The Lir National Academy for Dramatic Art
 • Compántas Rough Magic

Beartais um Chomhionannas Inscne - le seoladh

Dhaingnigh boird na n-eagraíochtaí gach ceann de na beartais um chomhionannas inscne agus tá gach ceann de na heagraíochtaí tar éis an dualgas a ghlacadh uirthi féin a dul chun cinn a thomas i gcoinne na gcuspóirí foilsithe atá aici ar bhonn bliantúil ag baint úsáide as na treoirlínte Gender Counts de chuid #WakingTheFeminists.

Airítear an méid seo a leanas sna beartais atá i gceist

 1. Léimh a bheidh dall ar inscne le haghaidh drámaí
 2. Oiliúint ar chlaontacht neamh-chomhfhiosach do na baill foirne uile
 3. Comhionannas inscne a bhaint amach i gcomhaltaí boird
 4. 50% de dhrámaí coimisiúnaithe nua le cionnroinnt ar scríbhneoirí baineanna
 5. Roghnú aisteoirí a bheidh dall ar inscne
 6. Clásail maidir le Dínit san Ionad Oibre a chur isteach i gcairt na bhfostaithe
 7. Athscrúdú ar chanóin na mban
 8. Oibriú i gcomhar le institiúidí tríú leibhéal cothromaíocht i gcúrsaí inscne a spreagadh i réimsí nach bhfuil comhionnanas inscne le fáil iontu.
 9. Cothromaíocht inscne a bhaint amach i gcláreagrú laistigh de thréimhse 5 bliana.

San óráid a thug sí, dúirt an tAire Madigan “Tá na deich gcompántas amharclannaíochta atá bainteach leis an ngrúpa oibre tar éis teacht le chéile chun an méid is féidir a bhaint amach tríd an gcomhoibriú laistigh d’earnáil an Chultúir in Éirinn a léiriú, chun saineolas, tacaíocht agus foghlaim a roinnt agus chun tuilleadh féidearthachtaí a chur ar fáil do mhná san earnáil amharclannaíochta in Éirinn. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh guth na mban le cloisteáil ar an ardán, ar fud na hearnála cultúrtha agus ar fud na sochaí i gcoitinne.”

“Tá súil agam go spreagfaidh na ráitis seo idirphlé ar fud na hearnála cultúrtha agus lasmuigh di.  Tá na heagraíochtaí amharclannaíochta atá anseo inniú ag déanamh ceannródaíocht ar chleachtas a bhfuilim ag súil leis go dtiocfaidh sé le bheith ina ghnáthchleachtas ar fud na hearnála agus ar fud na sochaí i gcoitinne. Is cúis áthais dom go bhfuil tacaíocht tugtha ag mo Roinnse do thionscnamh atá chomh fiúntach céanna agus táim ag súil leis an tionchar dearfach a bheidh aige seo a fheiceáil” a dúirt an tAire Madigan mar fhocal scoir.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service