24/01/19

Seolann an tAire Josepha Madigan an Chomhdháil Tionscnaíoch Éire Dhomhanda 2025 de chuid Chultúr Éireann

Tá breis is 250 toscaire chun plé conas is fearr cur leis an próifíl cultúrtha domhanda atá againn

Inniu (an 24 Eanáir), déanfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, an Chomhdháil Tionscnaíoch Éire Dhomhanda 2025 de chuid Chultúr Éireann a oscailt i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Ag an gcomhdháil seo - páirt lárnach den tionscnamh Éire Dhomhanda 2025 - beidh breis is 250 páirtithe leasmhara príomhúla i réimse na n-ealaíon ag teacht le chéile chun cur faoi chaibidil conas a bheidh Éire in ann an clú ar leith sa chruthaitheacht atá aici ar fud an domhain a neartú agus a chur chun tosaigh.

Le hÉire Dhomhanda 2025 cuirtear béim ar an tábhacht atá ann go láithrítear cultúr agus oidhreacht na hÉireann don saol mór agus leagtar amach gníomhartha gur cheart a chur i gcrích faoin tionscnamh. Ar cheann de na gníomhartha siúd, beidh comhdháil ar tionól ina bpléifear conas is fearr an próifíl cultúrtha domhanda atá againn a chur ar aghaidh. I measc gníomhartha eile, cuimsítear ceapachán Ambasadóirí Cultúrtha a ndearnadh le déanaí agus forbairt Ionad Ealaíona Éireannacha Nua-Eabhraic agus Londan.

Dúirt an tAire Madigan,Tugtar deis iontach dúinn leis an gcomhdháil seo lá a thógáil chun caint, chun smaointí a chothú agus chun féachaint ar shlite níos fearr chun ealaíon agus cultúr na tíre seo a chur chun cinn ar fud an domhain. Le hÉire Dhomhanda 2025 cuirtear béim gan fasach ar an tábhacht a bhaineann le healaíona agus le cultúr na hÉireann sa domhan mór. Aithnítear go bhfuil cumhacht ar leith i gceist le cultúr agus le cruthaitheacht na hÉireann mar uirlis chun dul i bhfeidhm ar dhaoine eile. Is meán é an cultúr atá againn chun cur in iúl cé sinne, chun dul i gceangal le diaspóra na tíre, agus chun doirse a oscailt ar fud na cruinne le rochtain ar leith a chur ar fáil don tír seo. Plean is ea Éire Dhomhanda lena n-aithnítear na láidreachtaí sin agus lena dtugtar léarscáil bhealaigh uaillmhianach dúinn chun barr ár gcumas a bhaint amach.”

Tá beirt de na hAmbasadóirí Cultúrtha a ceapadh iad le déanaí, an ceoltóir Martin Hayes agus an t-ailtire Yvonne Farrell i measc na sé dhuine dhéag de phainéalaithe. I measc na ndaoine eile a bheidh ag teacht ó thíortha eachtracha chun freastal ar an gcomhdháil, cuimsítear an ban-aisteoir a bhfuil duaiseanna bronnta uirthi Denise Gough; stiúrthóir Centre Culturel Irlandais, Paris, Nora Hickey M’Sichili; stiúrthóir Fhéile Idirnáisiúnta Dhún Éideann Fergus Linehan agus an t-údar agus craoltóir le BBC Emma Dabiri. Déanfaidh an scríbhneoir agus craoltóir John Kelly modhnóireacht a chur ar an gcomhdháil.

Gabhfaidh Cathaoirleach Chultúr Éireann, Kevin Rafter, torthaí na comhdhála agus cuirfidh siad le straitéis an Rialtais i leith cur chun cinn ealaíona na hÉireann ar fud an domhain amach anseo.

Déanfar sárthaispeántas den thallann ealaíonta is fearr atá ag teacht chun tosaigh ag comhdháil Éire Dhomhanda 2025 de chuid Chultúr Éireann agus beidh na ceoltóirí Wallis Bird agus Daoiri Farrell ag casadh ann, beidh ealaíontóir an fhocail labhartha Felispeaks ann chomh maith, agus beidh píosa drámaíochta ann le Timmy Creed faoin mbaint atá aige leis an CLG.

Craolfar an chomhdháil beo ar an idirlíon anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service