10/09/19

Open House Dublin 2019 seolta ag an Aire Madigan ag Margadh na Feirme, an margadh clúiteach i mBaile Átha Cliath

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD inniu Open House Dublin 2019 ag an margadh clúiteach Torthaí agus Glasraí, Margadh na Feirme, i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tacaíonn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta leis na bhféile bhliantúil Open House Dublin atá ar an gceiliúradh is mó in Éirinn maidir le cúrsaí ailtireachta. I measc bhuaicphointí chlár na bliana seo tá an foirgneamh is airde in Éirinn, Capital Dock Residence; an Museum of Literature Ireland nua, turas bus ar Phort Bhaile Átha Cliath ina leagtar béim ar an mBreatimeacht; agus turas siúil ar an stair shoch-chultúrtha a bhaineann le Páirc Chnocán Uí Dhálaigh.

Amhail blianta roimhe seo, beidh 23 Sráid Chill Dara ina ghné de chlár Open House agus beidh turais ar siúl ar feadh an lae Dé Sathairn an 12 Deireadh Fómhair. I ndeireadh na 1930í a dearadh an foirgneamh chun an Roinn Tionscail agus Tráchtála a lonnú ann agus deirtear go bhfuil 23 Sráid Chill Dara 'ar cheann de na seoda ailtireachta is suimiúla ón bhfichiú haois atá i mBaile Átha Cliath'. Is ann atá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta lonnaithe anois. Beidh deis ag daoine a thabharfaidh cuairt ar an bhfoirgneamh mar chuid de Open House Tob-Mhúsaem na mBan a fheiceáil, a bheidh ar siúl ansin ón 7 Deireadh Fómhair ar aghaidh. Sa taispeántas seo, tugtar léargas ar na mná (cuid acu a bhfuil aithne mhór orthu agus cuid eile nach bhfuil) a raibh baint acu le múnlú an Stáit le céad bliain anuas.

Dúirt an tAire Madigan ag an imeacht:“ Trí Open House Dublin, cuirtear deis ar fáil dúinn an ailtireacht den scoth atá sa phríomhchathair a fheiceáil agus eolas a chur uirthi, agus cuirtear na foirgnimh agus an réimse poiblí ar ardán mar léiriú ar ár bhféiniúlacht. Spreagfaidh imeacht na bliana cainteanna maidir leis an bhfreagracht atá ar an gcathair, agus ar na daoine a thóg í agus a mhaireann agus a oibríonn inti; agus díreofar ar ábhair ar nós na géarchéime aeráide chomh maith le comhghníomhaíocht agus dearadh ar ardchaighdeán.”

Tionscnamh de chuid Fhoras Ailtireachta na hÉireann, is ea Open House Dublin atá á reáchtáil ar bhonn bliantúil ó 2005 i leith. Beidh Open House Dublin 2019 ar siúl ón 11 go dtí an 13 Deireadh Fómhair, agus díreofar ar an téama ‘City in Motion’. Osclóidh breis agus 120 foirgneamh ar fud na cathrach a ndoirse don phobal le linn deireadh seachtaine na féile, agus beidh 160 imeacht ar siúl idir thurais ar na foirgnimh agus cheardlanna do theaghlaigh.

Le linn sheoladh Open House Dublin, dúirt Nathalie Weadick, Stiúrthóir Fhoras Ailtireachta na hÉireann: “Tá an ailtireacht fite fuaite i ngach gné den saol - leagtar síos leis an ailtireacht na modhanna maireachtála, taistil agus foghlama atá againn mar aon leis an mbealach a dhéanaimid teagmháil lena chéile. Deis atá in Open House Dublin chun machnamh a dhéanamh ar an ailtireacht atá thart orainn agus ceiliúradh a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann léi agus ar an méid a chuireann sí lenár saol.

Tá gach imeacht Open House Dublin á chur ar fáil saor in aisce, ach déanfar áiteanna do roinnt imeachtaí a leithroinnt trí bhíthin crannchuir. Is féidir teacht ar chlár iomlán na n-imeachtaí ag www.openhousedublin.com.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service