20/09/19

An tAire Josepha Madigan chun Cuairt a Thabhairt ar Ionaid Oíche Chultúir

Fillfidh Oíche Chultúir, ócáid mhór chultúir oíche bhliantúil na hÉireann amárach Dé hAoine an 20 Meán Fómhair don cheathrú bliain déag as a chéile, agus tabharfaidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. cuairt ar cheithre cinn de na hionaid i mBaile Átha Cliath a mbeidh imeachtaí ar siúl iontu.

Is í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a thionólann an Oíche Chultúir don phobal in éineacht leis na hoifigí réigiúnacha ealaíon, údaráis áitiúla agus eagraíochtaí cultúir ar fud oileán na hÉireann. I mbliana beidh breis is 4,000 imeacht ar siúl in ionaid mhóra agus bheaga ar fud na tíre. Tá lucht eagraithe ag súil le breis is 400,000 a bheith i láthair agus taitneamh a bhaint as an gcuid is fearr de chultúr comhaimseartha na hÉireann.

Maidir leis an Oíche Chultúir, dúirt an tAire Madigan: “Tá an Oíche Chultúir ar cheann de na hoícheanta is fearr liom ar an bhféilire cultúir atá againn. Táim ar bís faoi bheith dul chuig na hionaid seo i mBaile Átha Cliath san oíche amárach agus blaiseadh a fháil de na himeachtaí iontacha atá beartaithe acu don Oíche Chultúir. Beidh an oiread sin imeachtaí éagsúla á reáchtáil i ngach cearn den tír, do gach aois agus dream spéise, agus mholfainn do gach duine féachaint ar an gclár ar culturenight.ie agus a bheith ag na himeachtaí chun tacaíocht a thabhairt do na daoine atá ag iarraidh an cultúr a chruthú. B'fhéidir go n-aimseodh tú seánra nua cultúir nach raibh eolas ar bith agat air roimhe seo.”

Chun tús an chur lena camchuairt ar Oíche Chultúir, tabharfaidh an tAire Madigan cuairt ar Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla & Stair ag 5.30pm, áit a gcasfaidh sí le baill an ghrúpa ceoil Aslan, atá ar cheann de na grúpaí a bheidh ag dul ar stáitse ag Ceolchoirm faoin Aer RTÉ i gCearnóg Uí Chléirigh. Cuirfear tús leis an gceolchoirm bhliantúil ag 8pm, agus cuirfear oíche siamsaíochta ar fáil do theaghlaigh ina mbeidh meascán de cheol, an focal labhartha agus rince i gcomhluadar Cheolfhoireann RTÉ. I measc na gceoltóirí eile a bheidh ar stáitse tá Wallis Bird, Jafaris, Banna Céilí Chill Fhionnúrach agus Celine Byrne.

Ag 6.30pm tabharfaidh an tAire Madigan cuairt ar Chonradh na Gaeilge ag 6 Sráid Fhearchair chun turas ar an bhfoirgneamh stairiúil a dhéanamh. Is sa bhfoirgneamh sin a bhí an Roinn Airgeadais 100 bliain ó shin agus ar oíche an 12 Meán Fómhair 1919, nuair a fógraíodh go raibh Dáil Éireann in aghaidh an dlí, bhí Micheál Ó Coileáin i mbun a chuid oibre ina Aire Airgeadais nuair a tháinig trúpaí isteach sa bhfoirgneamh gan choinne. Bainfidh cuairteoirí Oíche Chultúir sult as athléiriú ar an eachtra bharrthábhachtach seo i gCogadh na Saoirse, sa seomra inar tharla sí. Scríobhadh an script trí úsáid a bhaint as ráitis a rinne finnéithe a fuarthas ó Bhiúró na Staire Míleata.

In dhiaidh sin, tabharfaidh an tAire cuairt ar Museum of Literature Ireland ar Fhaiche Stiabhna ag 7pm, áit a n-osclófar na doirse den chéad uair riamh ar an Oíche Chultúir. Comhpháirtíocht idir UCD agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann is ea MoLI, atá lonnaithe in áras bunaidh UCD agus tá taispeántais thumthacha, déantáin ríluachmhara de chuid Joyce ó bhailiúcháin NLI chomh maith le caifé álainn atá suite i gceann de na gairdíní is suaimhní dá bhfuil ann i mBaile Átha Cliath.

Cuirfidh an tAire Madigan clabhsúr lena turas sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ar Shráid Chill Dara, áit a mbeidh cuairteoirí don Oíche Chultúir in ann sult a bhaint as turais ar an bhfoirgneamh, mar aon le ceol agus rince traidisiúnta arna gcur ar fáil i gcomhar le Comhaltas Ceoltóirí Éireann chomh maith le sleachta á léamh as píosaí scríbhneoireachta chomhaimseartha arna gcur in eagar ag Éire Ildánach i gcomhar le Literature Ireland ina mbeidh na húdair John Boyne, Mary Costello agus Sarah Davis-Goff ag glacadh páirte.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service