11/02/19

Deontais ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Ghalf Chumann Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (11 Feabhra), go bhfuil deontais suas le €25,235 nó 60% den chostas iomlán, cibé acu is lú, ceadaithe aige do Ghalf Chumann Ghaoth Dobhair le cur ar chumas an chumainn uasghrádú a dhéanamh ar an gclub theach agus innealra a cheannach do chothabháil an chúrsa gailf.

Tá ráite ag an gcumann go bhfuil said ag cur go mór le geilleagar an cheantair agus go meallann siad turasóirí agus cuairteoirí chuig an dúiche.

Tá an-áthas orm na deontais seo a cheadú don chumann gníomhach seo,” a dúirt an tAire Stáit Kyne. “Tá róil éagsúla ag an gcumann sa cheantar – cuireann siad áiseanna chaitheamh aimsire ar fáil do mhuintir an cheantair idir óg agus aosta, déanann siad cuairteoirí a mhealladh chuig an gceantar, cuireann siad leis an ngeilleagair áitiúil agus níos tábhachtaí fós déanann siad an Ghaeilge a chur chun cinn i gcaitheamh an ama. Tá súil agam go gcabhróidh an maoiniú seo leo agus iad ag iarraidh an club theach agus an chúrsa gailf a choinneáil in ord mhaith do bhaill an chumainn, do thurasóirí agus do chuairteoirí araon.”

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.14 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service