05/12/19

Ceapachán chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Madigan

Tá an ceapachán seo a leanas chuig an gComhairle Ealaíon fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D.:-

  • Teresa Buczkowska Uasal ar feadh tréimhse 5 bliana go dtí Samhain 2024

 

Tá réimse leathan taithí maidir le comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú ag Buczkowska Uasal.     Oibríonn sí ina Comhordaitheoir Iomlánaithe agus Frithchiníochais sa Chomhairle um Inimircigh in Éirinn agus threoraigh sí go leor tionscnamh cuimsitheach a bhain le frithchiníochas, traenáil, taighde, abhcóideacht agus feachtasaíocht ina measc.

Tá cothromaíocht inscne reachtúil i bhfeidhm ar an gComhairle Ealaíon, agus ní mór 6 fear agus 6 ban ar a laghad a bheith uirthi. Leis an gceapachán seo, tá an Chomhairle fós comhdhéanta de 7 fear agus 6 ban.

Maidir leis an gceapachán, dúirt an tAire Madigan:

"Tá áthas orm Teresa a cheapadh, iarrthóir ardchumasach í agus déanaim comhghairdeas léi ar a ceapachán. Cuirfidh sí lear mór taithí agus eolas lena ról, go háirithe de bharr an t-am a chaith sí ag obair ina Comhordaitheoir ar an bhFoireann Iomlánaithe don Chomhairle um Inimircigh in Éirinn.

Guím gach rath uirthi le linn a téarma agus gabhaim buíochas léi faoi ghlacadh leis an ról tábhachtach seo".

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service