19/06/19

Ceapacháin chuig Bord Dhánlann Crawford fógartha ag an Aire Madigan

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,  Josepha Madigan TD,  go bhfuil na daoine seo a leanas le ceapadh ar Bhord Dhánlann Crawford, Corcaigh go ceann téarma cúig bliana:

  • An Dr Louise Crowley agus
  • An tUasal Sean Clarke.

Cuireadh amach glao poiblí ar iarratais ar www.stateboards.ie agus tugadh faoi phróiseas measúnaithe.

Maidir leis na ceapacháin dúirt an tAire Madigan: Tá ríméad orm Louise Crowley agus Sean Clarke a cheapadh chuig Bord Dhánlann Crawford.    Idir iad, tá lear mór taithí acu i réimsí an ghnó, riaracháin, oideachais agus dlí agus tá suim mhór acu beirt i saol na healaíne.   Guím gach rath ar an mbeirt le linn a dtéarma agus gabhaim buíochas leo faoi ghlacadh leis na róil thábhachtacha seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service