01/05/19

Maoiniú €10,000 fógartha ag an Aire Madigan chun tacú le Comhdháil Náisiúnta, arna reáchtáil ag Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, chun Ionradh na nAngla-Normannach ar Éirinn 850 bliain ó shin a chomóradh

Tá leithroinnt maoinithe €10,000 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., inniu chun tacú le Comhdháil Náisiúnta mar chomóradh ar Ionradh na nAngla-Normannach ar Éirinn 850 bliain ó shin.

I mí Bealtaine 1169 a tháinig na chéad Angla-Normannaigh go Co. Loch Garman ar ghlaoch ó Rí Laighean, Diarmait Mac Murchada, agus chuir sin tús le hionradh na nAngla-Normannach ar Éirinn - tréimhse a bhí gan amhras ar an cheann de na tréimhsí is mó a raibh tionchar aige ar stair na hÉireann leis an mBreatain.

Comhdháil trí lá a bheidh i gceist i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath ina dtabharfar ardán do shaineolaithe ó ar fud an domhain chun an taighde agus an scoláireacht is déanaí ar ionradh na nAngla-Normannach ar Éirinn in 1169 a fhiosrú agus é mar aidhm cur leis an tuiscint atá ag an bpobal ar an tréimhse sin agus a hoidhreacht.  Fiosrófar trí chur chuige ildisciplíneach agus eicléicteach toradh agus oidhreacht an ionraidh ó thaobh na polaitíochta, staire, socheolaíochta, cultúir, eolaíochta agus ailtireachta.

Ó Déardaoin an 2 Bealtaine, go dtí Dé Sathairn an 4 Bealtaine 2019 a bheidh an chomhdháil ar bun i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.  Beidh saorchead isteach agus fáilte roimh chách.  Chun clárú agus tuilleadh eolais a fháil, chomh maith le clár na comhdhála, téigh chuig  https://www.tcd.ie/medieval-history/invasion1169/

Maidir leis an ócáid, dúirt an tAire Madigan:

Tá ríméad orm tacú leis an gcomhdháil iontach agus thábhachtach seo chun 850 bliain ó tharla ceann de na himeachtaí ba mhór i stair na tíre -Ionradh na nAngla-Normannach - a chomóradh.  Fiosrófar go fiúntach agus go tarraingteach ag an imeacht idirnáisiúnta seo i gcomhar an tréimhse sin, a toradh agus an oidhreacht chasta ina diaidh. 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service