19/07/19

Maoiniú deontais do thionscnaimh tailte móna i bpobail áitiúla in 2019 fógartha ag an Aire Madigan

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan inniu, 19 Iúil, go bhfuil maoiniú deontais faoi bhun €131,000.00 ceadaithe aici do 13 pobal agus eagraíocht áitiúil do thionscadail éagsúla atá dírithe ar Limistéir Phortaigh faoi Chaomhnú Speisialta, Limistéir Oidhreachta Nádúrtha nó ceantair eile ina bhfuil portaigh ardaithe a chaomhnú agus a athbheochan.

Nuair a bhí an maoiniú á fhógairt, dúirt an tAire go raibh ríméad uirthi an réimse éagsúil tionscnamh a chuir na grúpaí pobail gníomhacha agus eagraíochtaí comhshaoil seo ar aghaidh faoin Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte Móna in 2019 a fheiceáil. Tríd an maoiniú seo tacófar le forbairt a dhéanamh ar chonairí siúil agus siúlóidí lúibe ar phortaigh, cláir agus gníomhaíochtaí oideachais do leanaí bunscoile agus meánscoile, taispeántais grianghrafadóireachta, cainteanna agus ceardlanna ar phortaigh ardaithe a thabhairt ar ais chomh maith leis na gnéithe ar fad a bhaineann leo, áiseanna do chuairteoirí i bhfoirgnimh pobail áitiúla agus saoráidí ceantair áitiúla a fhorbairt i gceantair ina bhfuil portaigh ardaithe. Chomh maith leis sin mhol an tAire an obair atá á déanamh ar bhonn deonach ag pobail áitiúla chun an dúlra a chaomhnú, “tá meon láidir ó thaobh spiorad an phobail le fáil i gceantair thuaithe in Éirinn sa lá atá inniu ann agus tríd an maoiniú a bhronnfar faoin Scéim i mbliana tabharfar aitheantas i bpáirt d'iarrachtaí i measc pobail áitiúla chun leanúint de chaomhnú, agus na tairbhí a bhaineann leis, a chur chun cinn agus aitheantas a thabhairt do na traidisiúin ón am atá caite ag an am céanna”.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service