25/06/19

Buaiteoir Chomórtas Náisiúnta um Dearadh Emoji Oidhreachta fógartha ag an Aire Madigan

Mhol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD, leanaí scoile as an obair atá ar bun chun oidhreacht na hÉireann a chosaint agus an luach atá léi a chur ar na súile orainn.

D'fhreastail an tAire Madigan ar shearmanas dámhachtainí in Ard-Mhúsaem na hÉireann inniu áit ar bhronn sí dámhachtainí ar roinnt leanaí ó ar fud na tíre as emoji-anna a cheapadh maidir leis an mbrí ata leis an oidhreacht dóibhsean. Fógraíodh Laura Ryan ó Scoil Náisiúnta Naomh Bríd i gContae Chill Chainnigh mar bhuaiteoir an chomórtais dá dearadh de emoji Lochlannach.

Seirbhís Séadchomharthaí Náisiúnta na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a d’eagraigh an comórtas emoji oidhreachta mar chuid d’Oidhreacht Éireann 2030, plean nua oidhreachta náisiúnta atá á pleanáil d’Éirinn. Is é aidhm an chomórtais leanaí a mhealladh i dtreo na hoidhreachta agus ligean dóibh na nithe a cheapann siadsan a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na hoidhreachta a chur in iúl. Tá na Lochlannaigh, cloigthithe agus an tseamróg sna emoji a fuair an Roinn chomh maith le béim mhór a bheith ar an gceol Gaelach agus na spóirt náisiúnta.

Dúirt an tAire Madigan:

“Cuireadh in iúl go láidir dúinn le linn comhchomhairleoireacht phoiblí le déanaí ar Oidhreacht Éireann 2030 agus ag Lá Eolais a reáchtáladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath cúpla seachtain ó shin an tábhacht atá lena chinntiú go mbeadh tuiscint ag an gcéad ghlúin eile ar an tábhacht atá leis an oidhreacht, go mbeadh meas acu uirthi agus go ndéanfaí í a chosaint.

“Beidh na líníochtaí iontacha léiritheacha seo atá bunaithe ar an mbrí atá leis an oidhreacht do leanaí na hÉireann mar eolas de chuid Oideachas/Óige an Phlean Oidhreachta.

“Is mór an t-údar spreagadh é an méid seo suime a bheith ag an aos óg san oidhreacht agus an tábhacht atá léi dóibhsean. Léiríonn na tarraingtí seo chomh leathan is atá ár n-oidhreacht ó spóirt thraidisiúnta go cultúr, déantáin, séadchomharthaí agus fiadhúlra.

“Is iad na leanaí scoile seo ceannairí rialtais agus lucht déanta beartais, lucht spéise agus gairmithe oidhreachta an lae amárach. Fágfaimidne ár n-oidhreacht acusan mar a dhéanfaidh siadsan ag an gcéad ghlúin eile agus ní mór dúinn gach is féidir a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh forás agus rath ar an oidhreacht fad a bheidh sí faoinár gcúram.

 

Buaiteoir Náisiúnta

Laura Ryan, Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, An Cuan, Contae Chill Chainnigh

Craobhiomaitheoirí

Rang a 4

Ella Murray, Scoil Náistiúnta na Tamhnaí, Baile idir Dhá Abhainn, Contae Shligigh (Buaiteoir Catagóire)

Laura Ryan, Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, An Cuan, Contae Chill Chainnigh (buaiteoir náisiúnta)

Natalie Bogusz, Scoil Náisiúnta Tigh Molaige, Contae Chorcaí

Ryan Leonard, Scoil Náisitúnta an Bhaile Nua An Chríoch Contae Ros Comáin

Veronika Bogdanova, Scoil Mhuire na nGael, Dún Dealgan, Contae Lú

Sandra Shibu, Scoil Mhuire GNS, Leamhcán, Contae Bhaile Áth Cliath

Rang a 5

Bonnie Hegarty O’Brien, Scoil Náisiúnta Tigh Molaige, Contae Chorcaí (Buaiteoir Catagóire)

Róisín Ní Arta, Scoil Náisiúnta na Rinne, Roinn Ua gCuanach, Contae Phort Láirge

Eleri O’Connor, Scoil Náisitúnta an Bhaile Nua An Chríoch Contae Ros Comáin

Charline Siriwardane, Scoil Náisiúnta Ráth Chormaic , Contae Shligigh

Saoirse McAree, Scoil Náisiúnta an Éadain Mhóir , Scairbh na gCaorach Contae Mhuineacháin

Síle Tavey, Scoil Mhuire GNS, Leamhcán, Contae Bhaile Áth Cliath

Rang a 6

Gabrielle Doroz, Scoil Náisiúnta an Chroí Naofa, Gránard, Contae Longfoirt(Buaiteoir Catagóire)

 

Grace Tully, Scoil Náisiúnta Chill Maisil Kilmyshall National School, Bun Clóidí, Contae Loch Garman

Charlie O’ Keeffe, Scoil Náisiúnta Scairteach an Ghlinne, Co Chiarraí

Isa Iqbal,Scoil Náisiúnta Naomh Sheosaimh  Buiríos Mór Osraí, County Laoise

Sadhbh Treanor, Scoil Náisiúnta an Éadain Mhóir, Scairbh na gCaorach Contae Mhuineacháin

Amy Connolly, Scoil Mhuire GNS, Leamhcán, Contae Bhaile Áth Cliath

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service