14/03/19

Fógraíonn an tAire Madigan oscailt oifigiúil oifig na cuideachta Éireannaí, Global Shares, i dTóiceo

Dul chun cinn déanta ag ‘Cuideachta Theicneolaíocht Airgeadais na Bliana’ Deloitte i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann

Inniu d’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, oscailt oifigiúil cheanncheathrú Global Shares i dTóiceo, príomhsholáthraí domhanda de réitigh bogearraí cúiteamh cothromais.

Tá oifig nua i dTóiceo bunaithe ag Cuideachta Theicneolaíocht Airgeadais na Bliana Deloitte chun an fás atá tagtha ar ghnó Global Shares sa tSeapáin a bhainistiú, agus tuilleadh scálaithe a dhéanamh ar oibríochtaí na cuideachta i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise i ndiaidh forbairt a dhéanamh i mBéising agus i Hong Cong in 2018.

Bunaíodh Global Shares in Iarthar Chorcaí in 2005, agus le deich mbliana anuas tá fás ollmhór tagtha ar Global Shares, ag a bhfuil ardán teicneolaíochta domhanda nuálach, néalbhunaithe forbartha le haghaidh cuideachtaí príobháideacha agus poiblí, beaga agus móra, chun a bpleananna domhanda scaireanna d’fhostaithe a bhainistiú. Tairgeann na bogearraí seo riarachán cothromais éifeachtach do chliaint ag a bhfuil fostaithe i ndlínsí éagsúla, atá ag obair in amchriosanna, airgeadraí agus teangacha éagsúla. Is gnólacht atá MiFID agus FINRA/SEC rialaithe é Global Shares, agus áirítear ina thairiscint seirbhíse chomh maith trádáil scaireanna, bróicéireacht, tuairisciú airgeadais, comhlíonadh domhanda agus sainchomhairle.

Inniu ann tá breis is 300 cuideachta ghormshlise ag a bhfuil fostaithe i 100 tír ag úsáid Global Shares chun a bpleananna scaireanna d’fhostaithe a eagrú. I measc na gcliant tá an chuideachta mhór chógaisíochta GSK, an gnólacht Iodálach seirbhísí airgeadais, Generali, an chorparáid is mó faoi úinéireacht phríobháideach sna Stáit Aontaithe, Cargill, agus an chuideachta Bhriotanach bogearraí fiontraíochta ilnáisiúnta, Sage Group.

Tá oifig Global Shares i dTóiceo suite i gceantar cáiliúil Marunouchi sa chathair, gar do Phálás an Impire agus do Stáisiún Traenach Thóiceo, agus is é an tUasal Wada Elisha a bheidh i gceannas ar an oifig agus is ag obair mar Bhainisteoir um Chaidreamh le Cliaint a bheidh sé agus beidh beirt chomhaltaí foirne tacaíochta ina theannta. Faoi dheireadh 2019, beidh 40 comhalta foirne ag Global Shares san Áise. Tá líon iomlán na bhfostaithe méadaithe ó 68 comhalta foirne in 2015, go dtí 240 comhalta foirne faoi láthair, agus meastar go mbeidh 450+ comhalta foirne ann laistigh de 4 bliana. Is í an oifig nua i dTóiceo an 11ú oifig atá oscailte ag Global Shares, agus tá oifigí eile lonnaithe i Nua-Eabhrac, Cloich na Coillte (Ceanncheathrú), Corcaigh, Londain, Dún Éideann, Munich, Maidrid agus Liospóin.

Ag labhairt ag oscailt oifige Global Shares i dTóiceo, inniu mar chuid dá cuairt ar an tSeapáin, chun Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D.

‘’Cúis áthais dom oscailt oifigiúil oifig nua Global Shares i dTóiceo a fhógairt agus déanaim comhghairdeas ó chroí le John Meehan agus le foireann Global Shares as a bhfuil bainte amach acu leis an bhforbairt dhearfach seo.  Is fostóir réigiúnach tábhachtach atá ag fás é Global Shares atá lonnaithe i gCloich na Coillte, in Iarthar Chorcaí, agus tá an rath atá ar an obair bunaithe ar an ardán teicneolaíochta airgeadais nuálach agus dílsithe atá forbartha aige, i dteannta leis an mbarr feabhais in imlonnú agus tacaíocht do chustaiméirí’’

Bhí an méid seo le rá ag Pat O’ Riordan, Fiontraíocht Éireann, Stiúrthóir na Seapáine & na Cóiré:

‘’Is margadh suntasach é an tSeapáin atá réidh chun tairbhe a bhaint as nuálaíocht Éireannach den chéad scoth.   Tá an cur chuige a bhí ag Global Shares chun dul i bhfeidhm ar mhargadh na Seapáine eiseamláireach agus tá dea-thoradh le feiceáil cheana féin mar gheall ar a chur chuige atá pleanáilte go cúramach agus tiomanta chomh fada is a bhaineann le custaiméirí a mhealladh, léargas ar uaillmhian na cuideachta a ghnó a scálú go suntasach i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise’’

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service