21/08/19

Tacaíocht fógartha ag an Aire Madigan chun Amharclannaíocht don Óige a fhorbairt agus a leathnú in Éirinn

Comhpháirtíochtaí agus grúpaí áitiúla Amharclannaíochta nua don Óige le bunú trí thacaíocht ón gClár Éire Ildánach

Tá tionscnamh píolótach de chuid Youth Theatre Ireland fógartha inniu, 21 Lúnasa, ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D. chun tacú le struchtúr nua a leathadh amach ar fud na tíre chun grúpaí amharclannaíochta don óige a bhunú, a fhorbairt agus a oiliúint.  Tá tacaíocht á cur ar fáil don tionscnamh faoin gClár Éire Ildánach.

D'fhreastail an tAire Madigan ar oíche oscailte an léiriúcháin “Ask Too Much of Me” de chuid an National Youth Theatre ensemble (NYT) in Amharclann na Péacóige, agus dúirt: “Faoin bplean Óige Chruthaitheach, tá an Rialtas díograiseach tacaíocht a thabhairt do bhearta chun rannpháirtíocht i ndrámaíocht agus in amharclannaíocht a leathnú lasmuigh den scoil go mór mór tríd an líonra amharclannaíochta don óige a leathnú. Tugann Youth Theatre Ireland faoi obair iontach cheana féin ó cheann ceann na tíre trí thacaíocht a thabhairt do ghrúpaí áitiúla agus do thionscnaimh náisiúnta araon ar nós an National Youth Theatre ensemble, agus tá ríméad orm an chomhpháirtíocht nua seo chun an líonra atá ann cheana féin a leathnú a fhógairt.”

Chuir Stiúrthóir Gníomhach Youth Theatre Ireland, Eoghan Doyle fáilte roimh an maoiniú agus dúirt:

Ceapfaidh Youth Theatre Ireland Oifigeach Tionscadal Speisialta i mí Mheán Fómhair chun comhpháirtíochtaí agus caidrimh a bhunú le grúpaí áitiúla agus seirbhísí óige d'fhonn amharclannaíocht don aos óg a leathnú go dtí réimsí nua agus chun ceardlanna “blaiseadh” a chur ar fáil do dhaoine óga. Faoi láthair, tá grúpaí cleamhnaithe ag Youth Theatre Ireland i 24 chontae agus tá sé mar aidhm leis an tionscnamh nua tacú le grúpa nua a bhunú i mBaile Átha Cliath agus i ngach contae nach bhfuil grúpa cleamhnaithe bunaithe go fóill trí shíolchistiú a chur ar fáil.

Chomh maith leis sin, beidh an tionscadal ina thairbhe chun leathnú agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar an líonra amharclannaíochta don óige trí chlár saincheaptha nua oiliúna (lena n-áirítear oiliúint chreidiúnaithe QQI maidir le cleachtadh drámaíochta don óige a éascú) chun tacú le cleachtadh amharclannaíochta don óige ar ardchaighdeán a fhorbairt.

Dúirt an tAire Madigan freisin: “Faoin gClár Éire Ildánach, aithnítear an ról tábhachtach a bhaineann le gníomhaíochtaí ar nós amharclannaíocht don óige chun le tacú agus forbairt a dhéanamh ar fholláine mheabhrach, saoránacht chriticiúil agus ghníomhach, samhlaíocht agus smaointeoireacht chruthaitheach daoine óga. Táim an-sásta go bhféachfar, ní hamháin le grúpaí nua amharclannaíochta don óige a bhunú le linn an chéad 18 mí eile trí thacaíocht ón gClár seo, ach go leagfar amach treoirphlean chun amharclannaíocht don óige a fhorbairt agus a chur ar fáil in Éirinn.”

Tá maoiniú breis agus €175,000 ceadaithe ag an gClár Éire Ildánach do 2019 agus 2020 chun tacú leis an tionscnamh nua seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service