12/01/18

Déanann an tAire Madigan comhghairdeas le hainmnithe Ghradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann (IFTA) 2018

Rinne an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., comhghairdeas inniu le gach duine dóibh siúd a ainmníodh i nGradaim Scannán agus Drámaíochta IFTA (Gradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann) 2018.

Déanann Gradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann ceiliúradh ar scoth thallann na hÉireann le dhá mhí dhéag anuas. Rinne Comhaltaí ceithre chaibidil déag Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann gach catagóir de chuid Ghradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann a ghearrliostú, anuas ar phainéal Giúiré de shaineolaithe tionscail a roghnaíodh ó áiteanna timpeall an domhain.

Ag labhairt inniu don Aire Madigan, dúirt sí  “Deis iontach is ea searmanas Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann chun béim a leagan ar éagsúlacht agus tallann ár bpobail scannánaíochta. Tá sé bunaithe go daingean mar ardán chun ceiliúradh a dhéanamh ar gach rud dearfach a bhaineann le teilifís agus cineama na hÉireann. Cuireann an phoiblíocht dhearfach a bhaineann leis na Gradaim seo deis iontach ar fáil chun ‘scoth thallann na hÉireann’ a thaispeáint, a spreagann an pobal agus a mbíonn meas ar léiriúcháin chlosamhairc Éireannacha mar thoradh orthu. Ba mhaith liom gach rath a ghuí ar gach duine de na hainmnithe ar an oíche – táim cinnte gurb iontach an t-imeacht a bheidh ann”.

Beidh an searmanas ar siúl sa Round Room i dTeach an Ardmhéara an 15 Feabhra agus beidh Deirdre O’Kane mar bhean an tí don ócáid.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service