16/07/19

Cinneadh déanta ag an Aire Madigan gan cead a thabhairt fálta cois bóthair a bhearradh le linn mhí Lúnasa

Aitheantas tugtha don ghá atá le dúlra agus bithéagsúlacht in Éirinn a chosaint agus a chothú

Tá sé fógartha ag an Aire  Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD inniu (an 16 Iúil )nach mbeidh sí ag dul ar aghaidh le rialacháin trína dtabharfaí cead fálta cois bóthair a bhearradh le linn mhí Lúnasa i mbliana ar bhonn trialach.

Aithnítear leis an gcinneadh na baoil atá ann don bhithéagsúlacht go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus leantar de líon tionscnamh de chuid an Rialtais chun flóra agus fána na hÉireann a chosaint agus a chothú.

Tugadh cumhachtaí lánroghnacha don aire faoin Acht Oidhreachta 2018 chun cead a thabhairt fálta cois bóthair a bhearradh le linn mhí Lúnasa ar bhonn trialach in 2019 agus 2020.

Ceadófar fós fálta a bhearradh i rith na bliana ar fad chun críocha sábháilteachta bóthair.

Dúirt an tAire Madigan, “Tá an-tábhacht ag baint le fálta mar ghnáthóg fiadhúlra trína gcuirtear bia, foscadh, bealaí gluaiseachta, suíomhanna neadaithe agus geimhriúcháin ar fáil do go leor den flóra agus fána dúchasach atá againn.”

Cé go ndearnadh foráil san Acht Oidhreachta d'fhálta cois bóthair a bhearradh i mí Lúnasa ar bhonn píolótach, is léir ó staidéir idirnáisiúnta agus náisiúnta a rinneadh le gairid , lena n-áirítear Tuarascáil IPBES, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Suirbhé Éan ar Bhogaigh na hÉireann a rinneadh le gairid go dteastaíonn uainn tuilleadh cosanta a chur ar fáil don dúlra agus don bhithéagsúlacht.”

“Ó mhí an Mhárta go mí Lúnasa cothaíonn fálta an dúlra agus cosnaíonn siad fiadhúlra agus éin le linn dóibh neadú agus pórú. Ní bheadh sé ceart bearradh fálta a leathnú go mí Lúnasa i mbliana agus chuireadh sé an teachtaireacht mhícheart amach.”

“Faoi Acht na mBóithre 1993 tá úinéirí talún fós in ann céimeanna réasúnta a ghlacadh lena chinntiú nach mbeidh crann, tor, fál ná fásra eile ina chontúirt nó ina chontúirt fhéideartha do dhaoine a úsáideann bóthar poiblí agus nach gcuirfeadh a leithéid isteach ar úsáid a bhaint as bóthar poiblí go sábháilte nó cothabháil a dhéanamh ar bhóthar poiblí. Faoi théarmaí an Achta Fiadhúlra, ceadaítear fálta cois bóthair a bhearradh idir an 1 Meán Fómhair agus deireadh mhí Feabhra.”

“Tríd an gcinneadh seo a dhéanamh, táim sásta go bhfuil an chothromaíocht cheart aimsithe againn chun an dúlra a chosaint ar lámh amháin agus sábháilteacht phoiblí ar bhóithre a chinntiú ar an lámh eile.”

“Tá an Rialtas seo ag déanamh an-dul chun cinn maidir leis an gcomhshaol a chosaint agus a thabhairt ar ais. Is cruthúnas air seo Plean Gníomhaíochta an Rialtais le dul i ngleic le hAthrú Aeráide a seoladh le gairid. Chomh maith leis sin táim ag iarradh forbairt a dhéanamh ar chosaint bhreise a thabhairt don bhithéagsúlacht trí bhíthin an Dualgais i leith na Bithéagsúlachta, trína gcinnteofar go ndéanfaidh comhlachtaí poiblí an bhithéagsúlacht a chur chun cinn agus a chothú, chomh maith leis an dul chun cinn a rinneadh ag an gcéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta i mí Feabhra.”

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service