04/07/18

Cúis áthais don Aire Madigan Ionad nua Cultúir agus Oidhreachta de chuid Bhanc na hÉireann a oscailt ag Banc na hÉireann ar Fhaiche an Choláiste

  • Ionad Cultúir agus Oidhreachta cruthaithe ar feadh tréimhse deich mbliana mar thoradh ar chomhpháirtíocht idir Bhanc na hÉireann agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
  • Reachtálfar raon taispeántas tábhachtach san Ionad Cultúir agus Oidhreachta
  • Cuirfear saol agus saothair Seamus Heaney, a bhain Duais Nobel as a chuid filíochta, faoi chaibidil sa chéad taispeántas

Tá Ionad nua Cultúir agus Oidhreachta de chuid Bhanc na hÉireann ag Tithe na Parlaiminte, Faiche an Choláiste, oscailte inniu ag Josepha Madigan T.D., An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. I ndiaidh oscailt oifigiúil an Ionaid, sheol Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, an chéad taispeántas, Seamus Heaney: Listen Now Again, atá dírithe ar shaol agus ar shaothair an mhórfhile Seamus Heaney, nach maireann, a bhain Duais Nobel na Litríochta.

Tá an spás don ionad seo á chur ar fáil go flaithiúil ag Banc na hÉireann don Stát ar feadh tréimhse deich mbliana. Déanfaidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta bainistiú ar an spás agus cuirfidh sí i ngníomh é don tréimhse sin.  Tá an chéad taispeántas – Listen, Now, Again – á reachtáil agus á choimeád ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Beidh an tIonad nua Cultúir agus Oidhreachta ar oscailt don phobal ón Aoine seo (6 Iúil) agus beidh bealach isteach ag an bpobal ann tríd an bpóirseáid a dhear an t-ailtire Gandon chuig foirgnimh Fhaiche an Choláiste ar Shráid Westmoreland.  Is é seo an chéad uair le deich mbliana anuas go mbeidh na doirse seo ar oscailt don phobal.

Dúirt an tAire Madigan:

“Is cúis áthais dom an t-ionad nua iontach Cultúir agus Oidhreachta seo a oscailt inniu. Is foirgneamh é Faiche an Choláiste a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leis agus a raibh ról suntasach aige i stair na hÉireann.

Is mian liom mo bhuíochas a ghabháil le Banc na hÉireann as an spás seo a chur ar fáil agus as tacú go láidir leis an tionscnamh seo.  Bhí an Banc ag obair i gcomhpháirtíocht le mo Roinn agus is toradh ar ang gcomhar uathúil seo idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach é spás cultúrtha poiblí nua den scoth - i gcroílár chathair Bhaile Átha Cliath.”

“Ba mhaith liom tréaslú leis an Leabharlann Náisiúnta, le muintir Heaney agus leis an gcoimeádaí, an tOllamh Geraldine Higgins, as taispeántas den scoth a chur le chéile ar shaol agus ar shaothair Seamus Heaney, nach maireann, ar Éireannach é a airímid uainn go mór.  Ba chúis áthais dom go bhféadfadh mo Roinn tacú leis an taispeántas, dar teideal “Listen, Now, Again” trí mhaoiniú do thógáil an taispeántais agus trí spás a chur ar fáil san Ionad nua Cultúir chun an taispeántas a chur i láthair.  Is cúis mhór mhórtais dom a bheith bainteach le hoidhreacht sheasmhach a chur le chéile do Seamus Heaney, Éireannach dílis agus fear a ndeachaigh a shaothar i bhfeidhm ar an uile duine”. 

Is maise é Listen, Now, Again ar an ionad iontach cuairteoirí atá ag Teach Baile Seamus Heaney i gCo. Doire, an contae ab ansa le Seamus, – ionad ar thug an tUachtarán cuairt air le fíordhéanaí. Is samhailchomhartha den scoth é den tslí ar thug Seamus Heaney muintir uile an oileáin seo le chéile, ó thuaidh agus ó dheas, tríd an ngean agus an mbród a spreag sé iontu.”

“Tá súil agam go mbainfidh an oiread daoine is féidir leas as an Ionad Cultúir agus Oidhreachta seo agus go mbeidh an t-ionad ina chuid lárnach de Chathair Bhaile Átha Cliath sna blianta atá amach romhainn."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service