17/06/19

Fáilte curtha ag an Aire Madigan roimh na tairbhí a bheidh leis an bPlean Gníomhaíochta le dul i ngleic le hAthrú Aeráide do bhithéagsúlacht

Athnuachan ar phortaigh na hÉireann le tionchar tábhachtach a imirt i dtaobh CO2 a laghdú

Tá fáilte curtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD, roimh fhoilsiú Phlean Gníomhaíochta an Rialtais le dul i ngleic le hAthrú Aeráide agus dúirt go mbeidh tairbhí coimhdeacha leis i dtaobh cosaint bhreise do dhúlra agus do bhithéagsúlacht na hÉireann.

Tá fáilte curtha ag an Aire freisin roimh an aitheantas atá tugtha sa Phlean Gníomhaíochta le dul i ngleic le hAthrú Aeráide don ról tábhachtach a bheidh ag athnuachan phortaigh na hÉireann. Is portach 21% d’achar talún na hÉireann agus is iontu atá an stór carbóin is mó i dtírdhreach na hÉireann.

Dúirt an tAire Madigan, “Cuirim fáilte mhór roimh Phlean Gníomhaíochta an Rialtais le dul i ngleic le hAthrú Aeráide. Chomh maith le laghdú mór a dhéanamh ar astaíochtaí carbóin na hÉireann cuideoidh an plean go mór leis an obair atá ar bun ag mo roinnse chun gnáthóga nádúrtha, bithéagsúlachta agus dúlra na hÉireann tríd is tríd a chosaint. Tá bearta mar foraoiseacht a mhéadú agus athfhliuchadh ithreacha orgánacha na bhféarthailte ag teacht leis na bearta atá sa tríú Plean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht.”

“Leanfaidh an roinn seo de ról tábhachtach a imirt sa mhéid atá á dhéanamh ar bhonn náisiúnta chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus déanfar sin trí phortaigh na hÉireann a athnuachan. Tá breis is €50m infheistithe cheana againn in athnuachan na bportach agus leanfar de sin. Is bealach costas éifeachtach é athnuachan na bportach chun leibhéil CO2 a laghdú. Beidh na gníomhaíochtaí seo arís ar ais ag teacht le bithéagsúlacht agus speicis na hÉireann a chosaint.

Leanfaidh an roinn ag obair leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an chuid eile den Rialtas maidir leis na bearta riachtanacha eile chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service