19/06/19

Méadú ar mhaoiniú d'Fhéilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh tugtha ag an Aire Madigan

Tá méadú €111,000 ar leithroinnt maoinithe fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2019.

Tá an Scéim leagtha amach chun tacú le himeachtaí áitiúla cultúir nach measfar a bheith incháilithe faoi chritéir mhaoinithe le haghaidh imeachtaí ar scála níos mó amhail na cinn arna dtacú ag Fáilte Éireann, an Chomhairle Ealaíon agus comhlachtaí eile mar sin. An 19 Aibreán 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Leithdháileadh maoiniú i ndiaidh próiseas iomaíoch iarratas ina raibh deontas €5,000 ar a mhéad ar fáil.

Bhí éileamh nach raibh a leithéid ann riamh ar an scéim seo in 2019 agus fuarthas 109 iarratas. I gcomparáid leis sin, ba 20 iarratas a fuarthas nuair a seoladh an scéim ar dtús in 2016. Mar thoradh air sin, méadaíodh an leithroinnt maoinithe ó €75,000 in 2018 go €111,000 i mbliana.

Léiriú an scéim seo ar na luachanna a leagtar amach sa tiomantas 10 mbliana Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht 2018-2027, ina leagtar amach tiomantas an Rialtais maidir le hinfheistíocht chaipitiúil €1.2 billiún i gcultúr, teanga agus oidhreacht na hÉireann.

Inniu dúirt an tAire Madigan:

“Tá ríméad orm tacú le scéim na bhFéilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh arís i mbliana.  Tugann imeachtaí áitiúla pobail muintir na háite le chéile, coimeádann siad seantraidisiúin beo agus cuireann siad eilimintí nua leis an earnáil cultúir. Cuidíonn na himeachtaí sin le cuairteoirí nua a tharraingt chuig bailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann, chun uathúlacht gach ceantair a chur os comhair an phobail agus mórtas pobail a chothú."

“Tá meas ag an Rialtas ar chultúr agus ar na healaíon – cuireann siad go mór lenár saol agus lenár bpobal. Sin an fáth a bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn ar ár dtiomantas poiblí chun an maoiniú atá ar fáil do chultúr, d'oidhreacht agus don Ghaeltacht a mhéadú faoi dhó faoin mbliain 2025. I mBuiséad 2019, tháinig méadú €22.6m ar mhaoiniú d'ealaíona agus do chultúr chuig beagnach €190m, méadú 14% i gcomparáid le 2018.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service