05/01/18

Clár 2018 Chultúr Éireann á sheoladh ag an Aire Madigan sa Bhreatain lena n-áirítear Ceolchoirm aon oíche amháin, Imagining Ireland: 21st Century Song

Sheol Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, clár 2018 Chultúr Éireann inniu (Dé hAoine), lena dhírítear go speisialta ar an Bhreatain Mhór.

Tacóidh Cultúr Éireann - rannán den Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta - le fócas speisialta ar ghníomhaíocht ealaíonta na hÉireann dar teideal GB18: Promoting Irish Arts in Britain agus cuirfear clár bríomhar, comhaimseartha ar ardchaighdeán i láthair a chuimseoidh imeachtaí i réimsí éagsúla ealaíonta in ionaid, institiúidí agus féilte mór le rá sa Bhreatain.

Sna seachtainí amach romhainn déanfar clár iomlán a fhógairt ina mbeidh níos mó ná 60 tionscadal, lena n-áireofar taibhithe, camchuairteanna, taispeántais agus ceolchoirmeacha a chlúdóidh gach ceantar i Sasana, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

Chas an tAire Madigan inniu le healaíontóirí, ina measc Paul Noonan as Bell X1, na healaíontóirí hip hap Mango & Mathman, an t-ealaíontóir ceol tíre atmaisféaraigh Maria Kelly, an ceoltóir as Sierra Leone/Éirinn Loah, an cumadóir Éna Brennan agus baill den cheolfhoireann Crash Ensemble agus iad ag ullmhú do cheann de na mórimeachtaí - Imagining Ireland: 21st Century Song a bheidh ar siúl sa Barbican Centre, Londain ar an Luan, an 5 Márta 2018. Beidh ticéid ar díol gan mhoill.

Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an tAire:

“Trí obair mo Roinne agus Cultúr Éireann go háirithe, leanann ár lucht ealaíon leo ag cur le cáil idirnáisiúnta na hÉireann as barr feabhais cultúrtha. Anuas tríd ár stair chomhroinnte, thug ealaíontóirí ón Bhreatain agus as Éirinn faoin turas sa dá threo agus tá an-áthas orm go bhfuil muid in ann aird a tharraingt ar na naisc sin trí chlár GB18.  Guím gach rath ar rannpháirtithe an chláir speisialta seo sa Bhreatain, agus iad ag ceiliúradh na naisc láidre chultúrtha ar fud na n-oileán seo chomh maith le tuilleadh deiseanna a chruthú d’ealaíontóirí lena gcuid oibre a chur i láthair thar lear. ”

Glacfaidh na healaíontóirí páirt freisin i dtaibhiú i mBaile Átha Cliath sa Cheoláras Náisiúnta, Dé Sathairn, an 3 Feabhra 2018.

CRÍOCH


Nóta don eagarthóir

Sonraí Liostúcháin

Imagining Ireland: 21st Century Song

Dé Sathairn, an 3 Feabhra, 2018 | An Ceoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath | nch.ie

Dé Luain, an 5 Márta 2018 | Barbican Centre, Londain| Beidh Ticéid ar Díol Gan Mhoill

Eolas Breise

GB18: Promoting Irish Arts in Britain

Cuirfidh an Roinn, trí Chultúr Éireann, clár speisialta i gcrích sa Bhreatain in 2018, lena n-áirítear raon tionscadal ar fud disciplíní ealaíonta éagsúla. I ndiaidh chomh maith is a d’éirigh le snáitheanna cláir roimhe seo (Imagining Ireland in 2011, Culture Connects ar fud an AE in 2013, I Am Ireland mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain), cruthóidh an tionscnamh nua seo deiseanna uathúla d’ealaíontóirí agus comhlachtaí i ngach foirm ealaíne a saothair a chur i láthair ar fud na Breataine agus lucht leanúna nua a fhorbairt chomh maith lena líonraí de theagmhálaithe.


Imagining Ireland: 21st Century Song

Tá moladh bainte amach ag Éirinn as a cumadóirí amhrán leis na glúnta - ó Thomas Moore go Paul Brady. In 2018, tá cumadóirí amhrán Éireannacha ar camchuairt ar fud an domhain agus ag eisiúint albaim a fhaigheann moladh mór freisin. Leis an gceolchoirm seo tugtar ár nglúin nua d’ealaíontóirí, atá neamhspleách den chuid is mó, le chéile d’aon oíche amháin i dteanna cuid de na daoine a thug inspioráid dóibh agus a d’imir tionchar orthu.  Tá sé á chur le chéile ag Paul Noonan ó BellX1 agus Gary Sheehan ón gCeoláras Náisiúnta, agus beidh glúin nua de chumadóirí amhrán Éireannacha ar an stáitse le ceathairéad téadach agus leictreonaic. Beidh cuid de na healaíontóirí is mó de chuid na linne seo ann, mórphearsana de chuid cheol na hÉireann agus filíocht ó bhéal ó Bhaile Átha Cliath.

Tá an taibhiú nua seo ag teacht sna sála ar an rath a bhí ar Imagining Ireland i Festival Hall Londain mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Tá an taibhiú á chur i láthair ag Serious le tacaíocht bhreise ó Ambasáid na hÉireann i Londain.


Cultúr Éireann

Trí Chultúr Éireann - rannán den Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta - cruthaítear agus tacaítear le deiseanna d’ealaíontóirí agus comhlachtaí Éireannacha lena saothair a chur ar taispeáint ag féilte, ionaid, mórthaispeántais agus margaí ealaíon idirnáisiúnta, lena n-áirítear Féilte Dhún Éideann, Celtic Connections (Glaschú), Biennale Ealaíne agus Ailtireachta na Veinéise, WOMEX World Music Expo, South by Southwest (i gcomhpháirtíocht le First Music Contact), Aonach Leabhar Frankfurt (i gcomhpháirtíocht le Litríocht Éireann), Tanzmesse (Düsseldorf) agus Classical: NEXT (Rotterdam).

Déanann an Roinn, trí Chultúr Éireann, scéim maoiniúcháin rialta a reáchtáil chun tacú le saothair le healaíontóirí agus comhlachtaí Éireannacha a chur ar taispeáint go hidirnáisiúnta. Glactar le hiarratais ó ealaíontóirí rannpháirteacha agus ó láithreoirí idirnáisiúnta araon. Ritheann Cultúr Éireann scéim eile freisin, dar teideal See Here, chun tacú le láithreoirí, coimeádaithe agus tionscnóirí idirnáisiúnta agus iad ag taisteal go hÉirinn le saothair nua Éireannacha a fheiceáil atá ar fáil le dul ar camchuairt.  In 2017, d’fhreastail Cultúr Éireann ar 3.5 milliún duine de lucht feáchana beo agus 7 milliún duine ar líne tríd an 450 imeacht a fuair tacaíocht ó Chultúr Éireann agus a cuireadh i láthair ag ealaíontóirí Éireannacha i níos mó ná 50 tír. Ina theannta sin, thacaigh Cultúr Éireann le cuairteanna ó níos mó ná 160 Stiúrthóir agus cláraitheoir Féilte le linn 2017 d’fhonn blaiseadh a fháil ar ealaíona na hÉireann ina dtimpeallacht dhúchais agus le tuilleadh deiseanna a chruthú.

www.cultureireland.ie

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service