23/02/18

Seolann an tAire Madigan an Scoil Náisiúnta Scannán agus Beochana don Ógra agus Cill Chainnigh Bheoite 2018

Sheol Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Cill Chainnigh Bheoite inniu (Dé hAoine) ag Stiúideo Cartoon Saloon, a bhfuil clú air fud fad an domhain. Is féile úrnua scéalaíochta amhairc í Cill Chainnigh Bheoite. Le linn na féile, cuirfear cartúin, beochan agus léaráidí i láthair i sraith taispeántas, cainteanna, taibhléirithe, ceardlann agus eispéireas lena gceiliúrfar cruthaitheacht agus ceardaíocht na hamharcíomhá. Beidh sí ar siúl ag ionaid éagsúla i gCathair Chill Chainnigh idir an 23 Feabhra agus an 25 Feabhra.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan:

“Ní deis líonraithe amháin í ‘Cill Chainnigh Bheoite’. Is fíorchúis í le héachtaí iontacha an tionscail anseo i gCill Chainnigh a cheiliúradh freisin. Is eiseamláir í den tábhacht a bhaineann leis an gcruthaitheacht. Is é sin an fáth a bhfuil ríméad orm a fhógairt go bhfuil deontas €15,000 á chur ar fáil agam don fhéile i mbliana mar chuid den Chlár Éire Ildánach atá á reáchtáil ag an Rialtas.”

Dúirt an tAire Madigan freisin: 

“An rud atá iontach faoin gcartún  ar ndóigh ná  gur féidir leis – mar mheán - freastal ar gach cultúr agus ar ghach teanga. Is cuma faoin bhun-theanga. Tugann sé meán fíor-éifeactach dúinn chun scéal ár dtíre féin a insint. Baineann idir ghné uilíoch agus ghné áitiúil leis an gcartún. Sa ghné uilíoch, déantar cumarsáid trasna gach cultúir agus i ngach teanga agus, sa ghné áitiúil, insítear ár scéal don domhan mór, lena n-áirítear sa Ghaeilge anseo in Éirinn. Tá sé sin fíorluachmhar.”

Ag labhairt di faoin ainmniúchán le haghaidh Duais Acadaimh a fuair Cartoon Saloon le déanaí as “The Breadwinner”, dúirt an tAire:

“Is eol dom go mbeimid go léir ar bís agus muid ag amharc ar an searmanas sa Dolby Theatre in Los Angeles an 4 Márta. Is iontach an rud é ainmniúchán a fháil ar an gcéad dul síos. Éacht dochreidte amach is amach do Cartoon Saloon is ea ainmniúchán a fháil den tríú huair. Tá súil agam go mór go mbeidh sibh in ann i gceann seachtaine an teideal “Buaiteoir Duais Acadaimh” a chur le bhur CVanna, a bhíonn ag fás de shíor.”

Ag fáiltiú di roimh an ócáid, dúirt Ciara Sugrue, Ceann Féilte Fháilte Éireann:

“Forbraíodh an chéad fhéile ‘Cill Chainnigh Bheoite’ mar fhreagairt don tionscnamh ‘What’s the Big Idea?’ a reáchtáil Fáilte Éireann. Le linn an tionscnaimh, bhíomar ag lorg smaointe nua nuálacha le haghaidh féilte nua in Éirinn a bheadh an-tarraingteach do chuairteoirí idirnáisiúnta. Bhí féile ‘Cill Chainnigh Bheoite’ ar cheann de cheithre ócáid a forbraíodh ó na céadta aighneacht a fuarthas faoin tionscnamh agus táimid tiomanta do thacaíocht airgeadais a thabhairt don fhéile ar feadh trí bliana chun go mbeidh deis aici fás agus forbairt.  Tá an fhéile ag teacht go mór le ‘Sean-Oirthear na hÉireann’, branda de chuid Fháilte Éireann a bhfuil mar aidhm leis, i measc nithe eile, Éire a chur chun cinn mar thír ag a bhfuil na scéalaithe is fearr ar domhan.”

Ní ba luaithe sa lá, sheol an tAire Madigan an Scoil Náisiúnta Scannán don Ógra 2018. Is deis bhliantúil ar leith í do dhaoine óga obair go gairmiúil ar léiriú scannán ar chaighdeán craolacháin. Meallann sí daoine óga ó gach cearn d’Éirinn, ón Eoraip agus ó na Stáit Aontaithe fiú. Ghuigh an tAire gach rath ar na heagraithe agus ar na mic léinn. Dúirt sí:

“Bainigí taitneamh as an eispéireas agus as an gcairdeas leis na mic léinn eile. Táim lánchinnte de go leanfaidh an Scoil Náisiúnta Scannán don Ógra le ról ríthábhachtach a chomhlíonadh i saol cultúrtha na hÉireann sna blianta atá le teacht. Táim ag súil leis na daoine cumasacha a aimsíonn sí a fheiceáil amach anseo.”

Críoch.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service