21/04/20

Lá Domhanda an Chrotaigh 2020 seolta ag an Aire

  • An t-ealaíontóir aitheanta Don Conroy i bpáirt leis an NPWS chun imeacht speisialta ealaíne a reáchtáil ar a chainéal YouTube
  • An fhoireann caomhnaithe ag mealladh leanaí le bheith páirteach in ábhar spraíúil faoin gCrotach ar leathanach Facebook in Éirinn

 

Tá an t-ealaíontóir aitheanta as Éirinn Don Conroy ag dul i bpáirt leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) chun Lá Domhanda an Chrotaigh 2020 a chur chun cinn agus a bheidh ar siúl an 21 Aibreán. Taispeánfaidh an gníomhaí timpeallachta, a bhfuil an-ghean air, a shaothar ealaíne atá bunaithe ar an gCrotach agus labhróidh ar a chainéal YouTube, a seoladh le gairid, faoin éan atá i mbaol.

Iarrfar ar leanaí ar fud na tíre a dtarraingtí agus líníochtaí féin a dhéanamh den Chrotach bunaithe ar obair Don agus iad a sheoladh ansin chuig leathanach Facebook ar leith na hÉireann do Lá Domhanda an Chrotaigh, leathanach ar a mbeidh ábhar spraoi bunaithe ar an gCrotach.

Dúirt Josepha Madigan, T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus í a seoladh ócáid na bliana seo: “Is deis iontach í seo an óige, an chruthaitheacht, an dúlra agus caomhnú a thabhairt le chéile agus táim ag súil go mór le toradh an chomhoibrithe.  Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ag obair chun an t-éan uasal seo a thabhairt ar ais faoin tír, le go mbeidh ceol an chrotaigh le clos agus tríd an tionscnamh seo, go mbeidh an ghlúin óg in ann an t-éan a chur ar phár arís."

Iconic Irish artist and presenter Don Conroy has teamed up with the Department of Culture Heritage and the Gaeltacht’s National Parks and Wildlife Service (NPWS) to promote World Curlew Day 2020, taking place on April 21st. The much-loved environmentalist will be showcasing his Curlew artwork and talking about the endangered bird on his newly-launched YouTube channel. Children around the country are asked to create their own drawings and paintings of the cherished Curlew based on Don’s creation and send them to the World Curlew Day Ireland Facebook page, which will also feature a host of Curlew-inspired fun. Josepha Madigan, T.D., Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, launching this year’s event, said: “This is a great opportunity to combine youth, creativity, nature and conservation and I’m really looking forward to the outcome of these collaborations. The work of the National Parks and Wildlife Service will return this beautiful bird to our countryside, its song to our air and, through this initiative, to the sketchbooks and notepads of the younger generation” Don Conroy said: “I take great joy in seeing children learn about nature through art. The Curlew is certainly one of the most identifiable birds we have in Ireland, with its big long bill and long legs and that magical call when it opens its mouth. It is tragic to think the bird is almost extinct as a breeding species here. “I hope this video will inspire the next generation to learn about our Curlew and inspire their parents to ensure the Curlew will still be there for their children to enjoy.” The Curlew is an important part of our island’s heritage, linking us directly to our grandparents’ time and the many generations beyond. Launched in 2018, World Curlew Day raises awareness of the Curlew’s status at home and abroad, and is celebrated in countries including Britain, France and Australia. Since the late 1980s there has been a 97pc decline in Curlew numbers in Ireland and in the past decade alone there has been a 34pc decline. World Curlew Day brings together environmentalists and the public alike as one to keep the Curlew in our skies for generations to come. In Ireland, the Curlew Conservation Programme, which was established in 2017 to help this much-loved bird, sees locally based teams of advisors, champions and nest protection officers, working closely with landowners and other local interests, to protect nesting attempts and to improve habitat quality. Our cultural links with the Curlew – with its distinctive long legs and long curved bill - are very strong. Its calls, described as “plaintive”, “haunting”, “bubbling”, “cry” and “the very essence of wild Ireland”, are renowned. Dances, songs and a long line of writings – including from WB Yeats and Seamus Heaney – feature, or were inspired by, the Curlew. We are at a seminal moment however, whereby we now have a generation that fondly remember the Curlew as a soundtrack to their summers but also a generation that may never grow up to know what a Curlew looks or sounds like. It is essential that local landowners and communities are involved in the continued story of Curlew; it has been a relationship for thousands of years and there should be a future to this relationship too. "Of all bird songs or sounds known to me there is none that I would prefer than the spring notes of the Curlew…The notes do not sound passionate they suggest peace, rest, healing joy, an assurance of happiness past, present and to come. To listen to Curlews on a bright, clear April day, with the fullness of spring still in anticipation, is one of the best experiences that a lover of birds can have.” - Edward Grey Ends Notes to editors: Don Conroy’s channel address: https://www.youtube.com/channel/UCo4dO9D4okn25M6mvfB02rQ

Don Conroy 

Dúirt Don Conroy: “Is údar sásaimh dom na leanaí a fheiceáil ag foghlaim faoin dúlra tríd an ealaíon. Tá an Crotach ar cheann de na héin is aitheanta in Éirinn, lena ghob fada agus cosa fada agus an glaoch álainn atá aige. Is bocht é go bhfuil an t-éan beagnach ar léig mar speiceas póraithe in Éirinn.

Tá súil agam go dtabharfaidh an físeán seo ugach do ghlúin óg foghlaim faoin gCrotach agus go spreagfaidh sé tuismitheoirí a chinntiú go mbeidh an t-éan ann ag a gcuid leanaí le péinteáil.

Is cuid thábhachtach d’oidhreacht an oileáin an Crotach, ar ceangal díreach é le ré ár seanmhuintire agus glúnta go leor roimhe sin. In 2018 a seoladh Lá Domhanda an Chrotaigh chun feasacht a ardú faoi stádas an Chrotaigh sa bhaile agus thar lear agus déantar an lá a cheiliúradh i dtíortha eile- an Bhreatain, an Fhrainc agus an Astráil ina measc.

Tá titim 97 faoin gcéad ar líon na gCrotach in Éirinn ó dheireadh na 1980í agus titim 34 faoin gcéad le deich mbliana ann féin.  Tugann Lá Domhanda an Chrotaigh gníomhaithe timpeallachta agus an pobal le chéile chun an Crotach a choinneáil sa spéir in Éirinn go ceann glúnta le teacht.

Faoi Chlár Caomhnaithe an Chrotaigh, clár a bunaíodh in 2017 ar mhaithe leis an éan seo a bhfuil an-ghean air, oibríonn foirne comhairleoirí, cosantóirí agus oifigigh chosanta neadacha atá bunaithe sa phobal go dlúth le húinéirí talún agus dreamanna eile spéise chun iarrachtaí an Chrotaigh neadú a chosaint agus chun caighdeán na gnáthóige a fheabhsú.

Tá an ceangal an-láidir cultúir againn leis an gCrotach - a bhfuil cosa fada air agus gob fada cuartha.   Tá cáil i bhfad agus i ngearr ar an nglaoch nó ar an gcaoineadh atá ag an gCrotach a deirtear atá “caointeach”, “uaigneach”, “plobach”.

Spreag an Crotach damhsaí, amhráin agus lear mór saothair scríbhneoireachta nó bhí luaite iontu - ina measc saothair de chuid WB Yeats agus Seamus Heaney. Is seo tréimhse ríthábhachtach ina bhfuil glúin daoine a bhfuil cuimhní geana acu ar an gCrotach ag éirí aníos dóibh sa samhradh ach a bhfuil glúin eile daoine nach bhfeicfidh ná nach gcloisfidh an Crotach go deo, b’fhéidir.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh úinéirí talún agus pobail páirteach i scéal an Chrotaigh; tá ceangal againn leis an éan seo leis na mílte bliain agus ba chóir go leanfadh sin go ceann i bhfad eile.

“Seachas ceol nó fuaim aon éan eile ar m’eolas níl ceann is ansa liom ná ceol an Chrotaigh san earrach...Ní ceol galánta atá ón gCrotach ach leis tagann suaimhneas, sos, cneasú, smaointe cinnte glé ar an am a caitheadh, ar an am i láthair agus misneach don am atá le teacht. Níl ní is fearr a d’fhéadfadh duine a bhfuil gean aige ar éin a dhéanamh ná éisteacht leis an gCrotach lá geal Aibreáin ag fógairt go bhfuil an chuid is fearr den earrach fós le teacht. - Edward Grey

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service