08/05/19

Casann an tAire Madigan le húinéir na loinge báite an RMS Lusitania chun pleananna do Thaighde agus do Mhúsaem a phlé

  • Meamram Tuisceana sínithe chun creat a chur ar fáil do thaighde amach anseo agus déantáin a thabhairt as an long bháite
  • Long bháite ón gCéad Chogadh Domhanda le bronnadh ar ghrúpa Músaeim áitiúil
  • Pleananna chun síneadh a chur le Músaem an Lusitania sa Seancheann i gCionn tSáile

  Chas an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, le Gregg Bemis, a bhronn long bháite an Lusitania ar ghrúpa pobail áitiúil a bhfuil sé beartaithe acu áiseanna cuairteora a fhorbairt agus a neartú sa Seancheann, Cionn tSáile mar chomóradh ar an long.

  Cheannaigh Gregg Bemis an long bháite i 1968 in éineacht le páirtnéirí eile sular cheannaigh sé amach ar an iomlán i 1982. An rún a bhí ag Gregg maidir le long bháite an Lusitania ná an t-údar a bhí leis an dara pléascadh ar bord na loinge a fháil amach, pléascadh ar mar gheall air a chuaigh an long go tóin poill laistigh de 18 nóiméad.  Measann Gregg anois, in aois a 91 gurb é Coiste Músaeim an Lusitania sa Seancheann i gCionn tSáile is anois chun leanúint leis an obair sin.

  Maidir leis an tabhartas, dúirt an tAire Madigan “Táimid go mór faoi chomaoin an Uasail Bemis maidir leis an obair mhór atá déanta aige go dtí seo agus faoin long bháite stairiúil seo a bhronnadh ar Mhúsaem an Lusitania sa Seancheann i gCionn tSáile chun gur féidir leanúint leis an obair fiosraithe faoin gcaibidil thábhachtach seo sa stair.”

  Mhol sí "an obair mhór atá déanta ag muintir na háite i Músaem agus Gairdín Cuimhneacháin an Lusitania agus táthar ag súil tuilleadh forbartha a fheiceáil déanta air chun é a neartú mar áit turasóireachta sa cheantar agus leis an tuiscint atá againn ar ar tharla an lá sin i 1915."

  Dúirt an tUasal Bemis “Tuigim anois in aois mo 91 bliain nach bhfuil ach méid áirithe is féidir liom a dhéanamh chun an tionscadal seo a chur chun cinn agus sílim mar gheall ar an tábhacht atá leis an Lusitania sa stair gur cheart é a dhéanamh ceart agus go dtabharfaí aisti na déantáin ar fad is féidir agus iad a chur sa mhúsaem atá beartaithe anseo”.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service