19/06/20

€400,000 curtha ar fáil ag an Aire Madigan le cur i dtreo Chlár Courage 2 Other Voices

Shroich Courage 1 os cionn 2.7 milliún duine agus d'fhéach os cionn 1 mhilliún duine air beo

D'fhógair Josepha Madigan T.D., an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu go bhfuil maoiniú €400,000 á chur ar fáil don Chlár Courage 2 arna léiriú ag Other Voices i gcomhar le RTÉ agus IMRO.

Fuair Clár Courage 1 ardmholadh agus bhí an-rath ag baint leis agus d'fhéach os cionn 1 mhilliún duine air agus shroich sé os cionn 2.7 milliún duine - áiríodh seisiúin ó Ye Vagabonds i dTeach Tábhairne Whelans, Lisa Hannigan i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Glen Hansard i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.  Chuir sé ábhar cultúir den chéad scoth ar fáil ag láithreacha náisiúnta aitheanta ar mhaithe le folláine ar fud na tíre agus níos faide i gcéin agus chonacthas ar fud an domhain é, ag cur lenár bpróifíl náisiúnta thar lear chun cuidiú le margaí turasóireachta na tíre a athspreagadh.

Ag cur leis an rath a bhí leis an gcéad chlár, beidh 2 thaispeántas beoshruthaithe in aghaidh na seachtaine i gceist le Courage 2 agus cuirfear tús leo an 23 Meitheamh agus beidh siad ar siúl go dtí an 23 Iúil.  Beidh na taispeántais seo ar siúl ag cuid de na láithreacha oidhreachta is iontaí sa tír lena n-áirítear Teach agus Gairdíní Chill Ruaidhrí, Caisleán Chill Chainnigh, Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha agus Gailearaí Crawford i gCorcaigh. Ar an gcéad eagrán den tsraith nua beidh taispeántais ón gceoltóir tíre ailtéarnach, James Vincent McMorrow, atá ar tí a chúigiú albam a sheoladh, agus ón amhránaí agus scríbhneoir amhrán Maija Sofia atá ag déanamh dul chun cinn i saol an cheoil. Beidh ceol ó Lankum agus iad i gCaisleán Chill Chainnigh sa dara eagrán den tsraith.

Beidh na taispeántais á mbeoshruthú ar chainéal YouTube Other Voices agus ar ardáin eile meán shóisialta agus ar RTÉ ar líne ag an 8pm.  Tá an chéad tsraith de Courage le feiceáil i láthair na huaire ar RTÉ 2 gach Déardaoin ag 11.30pm.

Dúirt an tAire Madigan inniu: "Creidim go láidir gur bhain eispéireas spreagúil leis an gcaighdeán a bhain leis an taispeántas ar chlár Courage 1, mar aon leis an gcúlra iontach a bhí i gceist, go háirithe Gailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, eispéireas a chuaigh i bhfeidhm ar bhealach nach bhféadfadh ach an cultúr sin a dhéanamh.  Tá ríméad orm a bheith páirteach arís agus muid ag leanúint den chlár seo, le ceol beo ó chuid de na láithreacha cultúir agus oidhreachta is ansa in Éirinn."

Courage ar cheann de na tograí cultúir ar líne a thug an Roinn tacaíocht dóibh ó thosaigh géarchéim Covid-19. Áirítear ar na tograí eile Éire i mbun Taibhithe ó Chultúr Éireann a shroich lucht spéise 820,000 duine ar fud an domhain, Dear Ireland ó Amharclann na Mainistreach, ar fhéach 150,000 duine air agus Cruinniú na nÓg inar cuireadh 460 imeacht ar fáil saor in aisce ar líne do leanaí agus do dhaoine óga. Chuir an Roinn tacaíocht ar fáil do Hot Press Young & Emerging Series de thaispeántais ar líne a cuireadh tús leo an tseachtain seo caite agus Sraith Beoshruthaithe sa Cheoláras Náisiúnta a chríochnóidh anocht an 19 Meitheamh le taispeántas ón oirfideach pianó, Barry Douglas.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service