09/02/18

Seolann an tAire Madigan, T.D., tús léiriúchán Nightflyers a rinneadh a scannánú ag Stiúideonna Troy agus ar thacaigh Bord Scannán na hÉireann leis

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu tús léiriúchán Nightflyers i Stiúideonna Troy i Luimneach ag imeacht in Óstan Merrion a chuir Kim Harris, Ard-Abhcóide ag NBC Universal, ar siúl.

Tá an tsraith Syfy a rabhthas ag súil go mór leis, Nightflyers, bunaithe ar Nóibhille le George R.R. Martin a scríobhadh i 1987 agus tá an tsraith á léiriú ag NBC Universal agus Universal Cable Productions, mar aon le Wild Atlantic Pictures agus leis na léiritheoirí Éireannacha Macdara Kelleher agus Eoin Egan, agus craolfar í ar an Syfy Channel i SAM, agus beidh sí ar fáil, chomh maith, ar Netflix.

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt an tAire Madigan:

“Cúis mhór cheiliúrtha é don stiúideo seo atá ag tosú amach – a osclóidh a dhoirse do léiriúchán idirnáisiúnta den chéad uair. Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh le gach duine i Luimneach a raibh an fhís acu chun seanmhonarcha Dell a chlaochlú ina sócmhainn atá mar shócmhainn mhór anois do thionscail Chruthaitheacha na hÉireann.

Tá an tionscadal seo ar aon dul leis an oiread sin atá an Rialtas seo ag iarraidh a bhaint amach:

  • Infheistíocht a thabhairt a fhad le réigiúin ar aon dul leis an bPlean Gnímh maidir le Poist;
  • An chruthaitheacht a chur i gceartlár gach a dhéanaimid, faoi mar a leagtar amach sa Chlár Éire Ildánach;
  • Poist agus oiliúint ar scothchaighdeán a fheabhsú ó bhonn i Luimneach lena chinntiú go ndéantar lárionad mór scannán agus Drámaíocht Teilifíse de Luimneach go ceann blianta fada amach romhainn.”

Fostófar a mhéid le 500 duine nuair a dhéanfar an tsraith a scannánú ag stiúideonna den chéad scoth Stiúideonna Troy. Ar a uain sin, meastar go gcruthófar toradh iarmhartach a mhéid le €70 milliún do gheilleagar áitiúil Luimnigh.

Tá scothchliar aisteoirí sa léiriúchán. I measc thallann na hÉireann, tá Eoin Macken mar Karl D’Branin agus Brían F. O’Byrne mar Auggie, i dteannta réaltaí móra idirnáisiúnta, ar nós Gretchen Mol a raibh an phríomhpháirt aici roimhe seo in Boardwalk Empire mar Dr. Agatha Matheson, David Ajala a bhí sa scannán Fast & Furious 6 mar Roy Eris, Sam Strike mar Thale, Maya Eshet mar Lommie, Angus Sampson, réalta Fargo a bhain gradam amach, mar Rowan agus Jodie Turner-Smith mar Melantha.

Dheonaigh Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) cistiú do Nightflyers, agus chomhoibrigh a bhrainse oiliúna, Screen Training Ireland, chomh maith, le Stiúideonna Troy agus Nightflyers chun tionscnaimh foghlama bunaithe ar an obair a fhorbairt d’iontrálaithe nua, mar aon le deiseanna  scáthfhoghlama agus meantóireachta do chleachtóirí tionscail níos taithíche.  Ó Lá Oscailte Stiúideonna Troy go déanach in 2016 i leith, sholáthair Screen Training Ireland oiliúint i limistéir ar nós Tógála, Tógáil Seit, Tús Eolais ar an Oifig Léiriúcháin, Dréachtú agus Grodchúrsa Cúntóra Phearsanta.

Dúirt an tAire Madigan mar fhocal scoir go nguíonn sí gach rath ar Stiúideonna Troy agus a fhoireann anuas ar an gcliar aisteoirí agus criú Nightflyers leis an tionscadal spreagúil seo.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service