16/07/19

Fáilte curtha ag an Aire Madigan roimh an bhfógra maidir le dámhachtainí maoinithe faoi Scéim Caipitil Ceoil 2019

Chuir an tAire Josepha Madigan fáilte roimh an bhfógra atá déanta ag Music Network maidir le dámhachtainí maoinithe €245,440 faoi Scéim Caipitil Ceoil 2019 atá roinnte idir grúpaí neamhphroifisiúnta taibhréime (€163,400) agus ceoltóirí cumasacha aonair (€82,040).

Déanann Music Network an tionscnamh seo, atá i bhfeidhm ó 2008, a bhainistiú agus tá sé maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Tá an Scéim Caipitil Ceoil leagtha amach chun tacaíocht a chur ar fáil chun uirlisí ceoil a cheannach, agus chun dul i ngleic le réimse leathan riachtanas caipitil laistigh d'earnáil an cheoil in Éirinn. Bíonn deacrachtaí ar leith ag ceoltóirí agus grúpaí ensemble maidir le huirlisí ceoil a cheannach.  Tá an costas a bhaineann le huirlisí a cheannach, iad a chothabháil agus a dheisiú in ann bac a chur ar fhorbairt roinnt eagraíochtaí agus daoine agus féachtar leis an Scéim Caipitil Ceoil dul i ngleic leis sin.

Tá an scéim caipitil comhdhéanta de dhá dhámhachtain ar leith a chuireann maoiniú ar fáil le go mbeidh grúpaí taibhréime agus ceoltóirí aonair, a bhfuil caighdeán taibhréime proifisiúnta acu, in ann uirlisí ceoil a cheannach.

Faoi Dhámhachtain 1, bronnadh €163,400 ar 34 grúpa ceoil neamhbhrabúis agus pobail chun uirlisí ceoil a cheannach i réimse leathan seánraí ceoil lena n-áirítear Bannaí Máirseála/Ceolchoirme/Píob, Ilseánra, Ceol Traidisiúnta Gaelach, Ceol Pobail Comhaimseartha, Ceol Comhaimseartha Clasaiceach, Popcheol, Córúil agus Samba.

Rinneadh 5 dhámhachtain díobh sin, €33,510 san iomlán, a bhronnadh i gcontaetha tosaíochta an Chláir, Laoise, Ros Comáin agus na hIarmhí.

Faoi Dhámhachtain 2, bronnadh €82,040 ar 19 ceoltóir sároilte atá ag seinm ag leibhéal proifisiúnta chun tacú le huirlisí/trealamh a cheannach. Ceol Comhaimseartha Clasaiceach, Clasaiceach, Flamenco, Ceol Leictreo-acústach, Ceol Traidisiúnta agus Ceol Luath/Barócach na seánraí ceoil a clúdaíodh sna leithdháiltí seo.

Maidir leis na leithdháiltí seo, dúirt an tAire Madigan:

“Rachaidh babhta 2019 den Scéim Caipitil Ceoil chun tairbhe an oiread eagraíochtaí agus daoine fiúntacha, mar atá déanta ó seoladh an scéim níos mó ná deich mbliana ó shin. Tá ríméad orm go raibh mo Roinn in ann tacaíocht airgeadais a thabhairt don scéim seo arís. Tá an scéim seo ar cheann de na príomhthionscnaimh mhaoinithe atá againn bliain ar bhliain.

Níor cheart go mbeadh bac ar dhuine ná ar bhannaí ná grúpaí cumasacha dul chun cinn a dhéanamh ceal uirlisí maithe. Is cinnte go dtugann siad go leor, leor ar ais dúinn tríd an obair a dhéanann siad ina bpobail áitiúla.

Tá na buntáistí sóisialta agus sláinte a bhaineann le foghlaim le ceol a sheinm seanbhunaithe anois agus tá ríméad orm go bhfuil baint ag mo Roinn leis seo.

Guím gach rath ar na deontaithe uile sna blianta atá amach romhainn.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service