06/03/20

Fáilte curtha ag an Aire Madigan roimh cheapachán Maureen Kennelly ina Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon

D’fháiltigh Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu, an 6 Márta 2020, roimh an bhfógra go bhfuil Maureen Kennelly Uasal ceaptha ina Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon.   Tugadh faoi phróiseas earcaíochta iomaíoch agus trédhearcach chun an post a líonadh a bhí roimhe sin ag Orlaith McBride.

Is as Baile Átha Longfoirt i gCo. Chiarraí Maureen ó dhúchas agus is í Stiúrthóir Éigse Éireann faoi láthair í.

Maidir leis an gceapachán, dúirt an tAire Madigan:

‘Táim thar a bheith ríméadach go mbeidh duine ardchumasach a bhfuil taithí mhór aici ar leibhéal ard i mbun na Comhairle Ealaíon sna blianta beaga atá le teacht.

Táim go mór i bhfách leis na hEalaíona agus tá a fhios agam go gcuirfidh Maureen leis an obair mhór a rinne Orlaith McBride, a réamhthéachta, agus go mbeidh sí ina ceannródaí ar mhaithe leis na hEalaíona. Rachaidh sí i mbun an phoist i ré iontach ní hamháin don Chomhairle Ealaíon mar eagraíocht ach i réimsí na n-ealaíon agus an chultúir tríd is tríd.'

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service