30/10/19

Fáiltíonn Aire Madigan roimh cheapachán Orlaith McBride mar Stiúthóir ar Chartlann Náisiúnta na hÉireann

Chuir Josepha Madigan T.D., Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta fáilte inniu roimh cheapachán Orlaith McBride mar an Stiúrthóir nua ar an gCartlann Náisiúnta.  Tagann sí i gcomharbacht ar John McDonough a bhí sa bpost sular thosaigh sé ag obair mar Stiúrthóir ar Sheirbhísí Leabharlainne Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Madigan:

“Tugann Orlaith McBride go leor taithí, chomh maith le paisean agus tiomantas, chuig an ról tábhachtach seo óna h-am mar Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon áit a raibh sí le beagnach deich mbliana anuas.  Tá ré nua in ann don Chartlann Náisiúnta.  Chomh maith leis an bhforbairt atá idir lámha ar an Stóras nua a chosnóidh €24 milliún, tá ar an gCartlann ullmhú do na dúshláin a bhaineann le bailiúchán san ré nua digiteach.  Beidh sé freisin mar cheann de na príomh phairtnéirí sna tograí a bhaineann leis an gClár Comóradh Céad Bliain.  Guím gach rath ar Orlaith ina ról nua."

Bhí Orlaith McBride ina Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon, áisíneacht stáit chun na healaíona a fhorbairt sa tír, ó 2011.  I rith a cuid ama mar Stiúrthóir, d’éirigh lei clár comóradh suntasach an Chomhairle Ealaíon a thabhairt chun críche i 2016, chomh maith leis an gclár náisiúnta i rith hUachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpaigh i 2013, straitéis nua do na healaíona in Éirinn, Making Great Art Work 2016-2025 agus ceannasaíocht a ghlacadh ar go leor tograí páirtnéireachta go háirithe leis na hÚdaráis Áitiúla, institiúidí cultúrtha eile, áisíneachtaí stáit chomh maith le Clár na Scoileanna Cruthaitheachta atá mar chuid den chlár Éire Ildánach.

Roimhe sin, bhíodh sí ag obair sna healaíona ar feadh na mblianta thar réimse leathan eagraíochtaí, Údaráis Áitiúla, san earnáil deonach, an oideachas agus dramaíochta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service