11/07/18

Fáiltíonn an tAire Madigan roimh ritheadh an Bhille Oidhreachta ag gach céim san Oireachtas

D’fháiltigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, inniu roimh ritheadh an Bhille Oidhreachta i Seanad Éireann. Cuirfear an Bille ar aghaidh anois go dtí an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn i gcomhair a shínithe.

Dúirt an tAire an méid seo inniu:

“Fáiltím roimh ritheadh an Bhille seo ag a chéim dheireanach san Oireachtas. Cuireadh forálacha an Bhille faoi dhíospóireacht chuimsitheach i ndá Theach an Oireachtais agus is cúis áthais dom anois gur féidir linn dul ar aghaidh agus athruithe a dhéanamh ar Bhord na Comhairle Oidhreachta, athruithe a bhfuiltear ag súil leo le fada agus a bhfáilteoidh an Chomhairle rompu.

Creidim go gcuirfidh na codanna sin den Bhille a dhéileálann le cumhachtaí Uiscebhealaí Éireann ar a gcumas na canálacha a bhainistiú ar bhealach níos fearr chun leasa na n-úsáideoirí uile.

Maidir leis na bhforálacha lena gceadaítear tabhairt isteach rialachán i dtaca le fás aon bhliana a ghearradh ar thaobh fáil a bhfuil a aghaidh ar an mbóthar, ar bhonn píolótach go ceann dhá bhliain le linn mhí Lúnasa, baintear cothromaíocht chúramach amach leo sin idir an gá le cur chuige daingean caomhnaithe maidir lenár n-oidhreacht nádúrtha, agus an gá le sábháilteacht ar an mbóthar a chosaint.

Áiritheofar leis an mBille seo freisin nach mbeidh úinéirí talún a bhíonn ag déileáil le crainn leagtha nó le guaiseacha eile, rud atá sé de dhualgas orthu a dhéanamh faoin Acht Bóithre, ag sárú na nAchtanna um Fhiadhúlra agus an méid sin á dhéanamh acu.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service