15/06/18

Fáilte á fearadh ag an Aire Madigan roimh an Lánúin Ríoga, Prionsa na Breataine Bige agus Bandiúc Chorn na Breataine, go Páirc Náisiúnta Chill Airne

Cuirfidh an tAire Josepha Madigan T.D., fáilte inniu roimh an Lánúin Ríoga, Prionsa na Breataine Bige agus a bhean chéile, Bandiúc Chorn na Breataine, go Páirc Náisiúnta Chill Airne, Co. Chiarraí.  Tá an chuairt seo mar chuid de thuras dhá lá na Lánúine Ríoga ar Éirinn. Tabharfaidh an Lánúin Ríoga cuairt ar Thithe Mhucrois agus Chill Airne agus iad sa Pháirc Náisiúnta.

Ag labhairt di roimh an gcuairt, dúirt an tAire Madigan:

“Is cúis mhór pléisiúir dom gurb é Páirc Náisiúnta Chill Airne an pointe deiridh ar thuras na Lánúine Ríoga, agus cuimseofar ansin cuairt ar Theach Mhucrois agus ar Theach Chill Airne araon. Breis agus céad caoga bliain ó shin, tháinig an Bhanríon Victoria, a fear céile Albert agus a clann chuig Cill Airne ar an traein. An chéad oíche, d’fhan sí i dTeach Neidín a sheas ar na tailte seo fadó. Is ionann Teach Chill Airne an lae inniu agus stáblaí Theach Neidín tráth dá raibh. Ina dhiaidh sin rachadh an Bhanríon agus a teaghlach chun fanacht i dTeach Mhucrois.

“Is cúis áthais dom gur lean an Lánúin Ríoga lorg na Banríona Victoria. Tá Cill Airne ar cheann de na háiteanna is áille ar domhan agus, mar Aire a bhfuil freagracht uirthi as an bPáirc Náisiúnta seo, is cúis ar leith bróid dom na “Geataí Órga” seo chuig ár sárshaothar nádúir a oscailt do chuairteoirí chomh mór le rá dá leithéidí.”

Críoch

Nótaí don Eagarthóir:

 

Páirc Náisiúnta Chill Airne

Tá Páirc Chuimhneacháin Bourn Vincent, arb í an chéad Pháirc Náisiúnta in Éirinn, a bhí mar chuid d’Eastáit Mhucrois tráth dá raibh, agus a tugadh don Stát in 1932, lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Chill Áirne.  Cuireadh Eastáit Chinn Mara leis an bPáirc Náisiúnta le ceannacháin an Stáit in 1979 agus 1986, agus cruthaíodh Páirc Náisiúnta 10,289 heictéar Chill Airne, a chuimsíonn Locha Chill Airne, agus a bhfuil an limistéar is mó doirí dá bhfuil fágtha in Éirinn ann.  Is é an meascán ar leith seo de shléibhte, locha, coillte agus easanna faoi spéir a bhíonn de shíor ag athrú, is cúis le háilleacht scéimhe faoi leith an cheantair.  Meastar go dtagann breis agus 1 milliún cuairteoir ar cuairt chuig Páirc Náisiúnta Chill Airne gach bliain. Tá suíomhanna tábhachta oidhreachta cultúrtha amhail Teach Mhucrois, Mainistir Mhucrois agus Caisleán an Rois mar chuid den Pháirc.  Tá cead a gcos ag tréad fia rua, arb é an t-aon mamach mór dúchasach atá fágtha in Éirinn, in ardtailte na páirce. Athainmníodh an Pháirc le bheith mar chuid de Bhithsféar leathnaithe UNESCO Chiarraí.


Teach Mhucrois

Tá an teach mór Victeoiriach seo ón naoú haois déag suite i lár fhíoráilleacht Pháirc Náisiúnta Chill Airne.  Tá sé timpeallaithe ag Locha Chill Airne, a bhfuil clú orthu ar fud an domhain, mar aon leis na sléibhte agus coillte mórthimpeall orthu. Sa bhliain 1861, thug an Bhanríon Victoria cuairt ar Theach Mhucrois lena teaghlach. Osclaíodh Teach Mhucrois don phobail den chéad uair in 1964. Ón uair a osclaíodh é i leith, rinneadh forbairt ar áiseanna Mhucrois mar dhíol mór spéise do chuairteoirí. Cuimsíonn an t-áitreabh Teach Mhucrois, Feirmeacha Traidisiúnta, Bialann/Garraí Daingean/Ionad Ceardaíochta agus Tionscadal Tí Scoile.  Tá cúram caomhnaithe agus bainistíochta Theach Mhucrois  agus na n-oibríochtaí lena mbaineann á roinnt idir an Stát agus an chuideachta Trustees of Muckross House Ltd. ó 1965 i leith.

 

Teach Chill Airne

In 1998, cheannaigh an Stát Teach Chill Airne. Is maoin í a bhfuil tábhacht suntasach ailtireachta agus stairiúil ag baint léi. Rinneadh forbairt agus athchóiriú uirthi ar bhealach go mbeadh Teach agus Gairdíní Chill Airne mar ionad tairsí léirmhínithe do Pháirc Náisiúnta Chill Airne, agus aird á tarraingt ann ar áilleacht nádúrtha na háite. Is ionad cuairteoirí ann féin é Teach Chill Airne agus rinneadh athchóiriú cúramach ar thrí sheomra foirmeálta chun go mbeidís mar a bhí an lá ab fhearr riamh acu agus is léiriú iad ar an stair faoi leith a bhaineann leis an Teach agus a áitritheoirí. Tá troscán seanda, ar bhain baill de le hIarlaí Cheann Mara, le fáil sna seomraí, mar aon le pictiúir agus crainn solais bhunaidh a bhí ar crochadh sa Teach le linn dá iar-úinéirí cur fúthu ann. Osclaíodh na seomraí stairiúla go hoifigiúil in Iúil 2017 agus osclófar an tIonad Léirmhínithe in 2018. Osclaíodh Gairdíní athchóirithe Theach Chill Airne i Lúnasa 2016 agus tugadh ardmholadh dóibh.

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service