28/02/19

Deir an tAire Madigan nach gcuirfidh sí síneadh leis an tséasúir loiscthe isteach i mí an Mhárta

D’fhógair an tAire Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu (28 Feabhra 2019) nach ndéanfadh sí rialacháin chun an tséasúir loiscthe a shíneadh isteach i mí an Mhárta.

Cuireann Cuid 40 de na hAchtanna um Fhiadhúlra srian le baint, le tochailt, le loscadh nó le scriosadh fásra atá ag fás ar thalamh neamhshaothraithe nó i bhfálta nó i ndíoga, le linn shéasúr an ghoir d’éin agus d’ainmhithe, idir 1 Márta agus 31 Lúnasa.

Forálann Acht na hOidhreachta 2018 go dtig leis an Aire rialacháin a dhéanamh le haghaidh fásra a loscadh le linn mhí an Mhárta. Le linn rith d’Acht na hOidhreachta tríd an Dáil agus an Seanad, bhí an tAire Madigan (agus a réamhtheachtaí chomh maith) soiléir i gcónaí go gcuirfí cúrsaí aimsire san áireamh sa chás go mbeadh gá le rialacháin den saghas.

Dúirt an tAire go raibh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis sonraí de chuid Met Éireann a chíoradh go mion, agus go raibh sé soiléir go raibh an fhearthainn in Éirinn le linn na sé mhí, go mór faoi bhun an mheáin, (idir Mheán Fómhair 2018 agus Feabhra 2019)  nuair a bhí sé ceadaithe faoin dlí, fásra a loscadh. Ar an iomlán, bhí an fhearthainn tuairim is 10.49% faoin mheán tríocha bliain go náisiúnta don tréimhse sé mhí.

Bhí sin fíor go háirithe sa chéad dá mhí den bhliain, a bhí iontach tirim i gcomparáid leis an meán. Ar an iomlán sa dá mhí sin, bhí an méid báistí ar fud na tíre tuairim is 29.57% faoin mheán tríocha bliain. Bhí an teocht i mí Eanáir agus i Mí Feabhra os cionn an mheáin i mbliana chomh maith.

Dúirt an tAire : “ Níor chuir cúrsaí aimsire bac ar úinéirí talún fásra a loscadh sa tréimhse sé mhí nuair a bhí sé ceadaithe faoin dlí agus dá réir sin níl bunús ar bith ann domsa cur leis an tréimhse loiscthe dlíthiúil, isteach i mí an Mhárta”.

Lean sí di “ Ní raibh sé riamh i gceist leis an bhforáil maidir le loscadh, i gCuid 7(1) d’Acht na hOidhreachta go mbeadh faomhadh iomlán ann le haghaidh fásra a loscadh go fairsing, i mí an Mhárta. Soiléiríodh é i gcónaí go raibh an fhoráil ann le bheith ina meicníocht chosanta ar féidir a chur i bhfeidhm chun cead a thabhairt d’úinéirí talún fásra a loscadh i mí an Mhárta i gcás nach mbeadh siad in ann é a loscadh sa tréimhse oscailte molta, (ó Mheán Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra) mar gheall ar chúrsaí aimsire.

Ina theannta sin, dhírigh sí aird air agus ba chúis mhór imní di, an méid tinte sléibhe a bhris amach, cosúil leis na cinn sin atá imithe ó smacht i sléibhte Chill Mhantáin /Bhaile Átha Cliath. Cuireann siad seo ar ár n-aird go bhfuil an talamh iontach tirim agus ní amháin nach mbeadh gá le cur leis an tséasúir loiscthe, isteach i mí an Mhárta ach go mbeadh sé mífhreagrach sin a dhéanamh an tráth seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service