09/05/18

Deontas €3,923  ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Thuismitheoirí na Gaeltachta, An Ceathrú Rua, Co. na Gaillimhe, chun leabhair oideachasúla a cheannach

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 9 Bealtaine 2018, go bhfuil deontas de €3,923 ceadaithe aige do Thuismitheoirí na Gaeltachta chun cur ar a gcumas leabhair oideachasúla a cheannach.

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an ngrúpa gníomhach seo an togra seo a chur i gcrích. “Ta áthas orm go mbeidh scéim léitheoireachta tarraingteach, oideachasúil curtha ar fáil do ghasúir Chonamara.”

Is faoi réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

CRÍOCH

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service