10/10/19

Breis is €40,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne chun páirc spraoi a fhorbairt ar an Oileán Mór

Tá maoiniú €41,250 ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais, an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, Seán Kyne TD i leith páirc spraoi a fhorbairt ar an Oileán Mór, Co. Chorcaí.

Is mar thoradh ar iarratas ó Chomhairle Contae Chorcaí a ceadaíodh an maoiniú a leithroinnfear as Rannóg Oileán na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is ionann an maoiniú is 75% den chostas iomlán a bheidh ar an údarás áitiúil chun tús a chur le obair ullmhúcháin d’fhorbairt na háise. Anuas ar sin, tá maoiniú de €50,000 curtha ar fáil faoi chlár CLÁR na Roinne Forbartha Pobail agus Tuaithe i dtreo costais trealaimh na páirce.

Ag fógairt an mhaoinithe inniu, dúirt an tAire Kyne: “Tá ríméad orm a bheith ábalta maoiniú €41,250 a cheadú do Chomhairle Chontae Chorcaí atá i mbun an tionscnaimh seo thar ceann Ghrúpa Tionscadail an Oileáin Mhóir.

“Tráth ar thug mé cuairt ar an Oileán Mór sa samhradh do chruinnithe le pobal an oileáin, tharraing roinnt daoine óga ar an oileán an pháirc spraoi anuas agam.  Tá €50,000 curtha ar fáil don tionscadal faoi gclár CLÁR a ndéanann mo chomhghleacaí Michael Ring TD, an tAire Forbartha Pobail agus Tuaithe, é a riar.  Cuideoidh an deontas nua seo ó mo Roinn an tionscadal a bhrú chun cinn chun cur ar chumas Chomhairle Chontae Chorcaí tosú ar an obair agus áis den chéad scoth a thógáil ar an oileán do na daoine óga.  Is sampla iontach an tionscadal seo ar an Oileán Mór den bhealach a bhfuilimid ag tacú le lucht oileán trí infheistíocht dhírithe.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service