30/12/19

Caitheann an tAire Stáit Kyne súil siar ar bhliain rathúil

Agus muid ag druidim le deireadh na bliana, tá súil siar á chaitheamh ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, ar a bhfuil bainte amach ag a Roinn le linn na tréimhse sin ar mhaithe leis na cláir éagsúla atá faoina chúram a bhrú chun cinn.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá dul chun cinn maith déanta againn le linn 2019 chun Plean Gníomhaíochta 2018-2022  don Ghaeilge a chur i bhfeidhm agus tá tacaíochtaí breise á gcur ar fáil don teanga, don Ghaeltacht agus do phobail ar oileáin. Táim ag súil go bhfoilseofar an céad Tuarascáil Bhliantúil ar chur i bhfeidhm an phlean sin go luath san athbhliain, rud a chuirfidh ar shúile phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta an méid suntasach atá bainte amach cheana féin.

Foilsíodh Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 le deireanaí. Is uirlis dúinn sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoinar féidir linn bheith ag obair lenár gcuid comhghleacaithe trasna an Státchóras le feabhas a chur ar sheirbhísí Gaeilge go forleathan ann.

Faoi láthair, tá próiseas cuimsitheach comhairliúcháin ar siúl maidir le straitéis nua de chuid an Rialtais do na hoileáin ar fad a fhorbairt. Tá mar aidhm againn anois a fháil amach cé na nithe eile gur féidir a bhaint amach, nó cé na hathruithe a theastaíonn ar na polasaithe reatha le cinntiú go ndéanfar pobail na n-oileán a chothú agus a fhorbairt.”

Áirítear leis an dul chun cinn:

“Ní luaitear anseo ach obair mo Roinne fhéin,” a dúirt an tAire Stáit Kyne “agus níor chóir dearmad a dhéanamh ar an obair fhiúntach atá curtha i gcrích ag Údarás na Gaeltachta agus ag Foras na Gaeilge le bliain anuas ar mhaithe leis an teanga a chur chun cinn sa Ghaeltacht agus ar fud an oileáin faoi seach.

Gabhaim buíochas le gach eagraíocht – idir eagraíochtaí stáit, leath stáit agus deonacha – a raibh ionchur acu i gcur chun cinn na teanga i mbliana.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service