20/12/18

Dearbhaíonn an tAire Stáit Kyne roimh an soláthar breise €1.5m do ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileánda do 2019

D'fhógair Seán Kyne TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu go bhfuil € 1.5 milliún breise daingnithe aige don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus d'Oileáin mar chuid de na Meastacháin Athbhreithnithe.

Fágann sé seo go mbeidh cistíocht iomlán €55.772m ar fáil sa Roinn don earnáil seo i 2019. Is ionann seo agus ardú 15% thar an soláthar a cuireadh ar fáil i mBuiséad 2018. Anuas air an allúntas seo, cuirfear suim de €13.323m ar fáil don bhforas Teanga i 2019, rud a chiallaíonn go mbeidh iomlán den €69.095m ar fáil don earnáil.

Tá an maoiniú breise ceadaithe faoi na réimsí seo leanas:

  • Cistíocht bhreise €0.75m do Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga (Reatha) na Roinne faoina gcuirtear cúnamh ar fáil i leith raon leathan tacaíochtaí teanga-lárnaithe sa Ghaeltacht, ina measc réimse an oideachais agus réimse na n-óg:
  • Leithdháileadh breise €0.5m de mhaoiniú caipitil d’Údarás na Gaeltachta in 2019. Ciallaíonn an fógra seo go mbeidh bunchistiú iomlán caipitil €9m ag an Údarás in 2019. Anuas air sin, tá cinneadh tógtha ag an Aire Stáit Kyne suim de €0.7m nár chaith a Roinn i 2018 a thabhairt ar aghaidh go 2019 le cur isteach i mbuiséad caipitil an Údaráis. Ciallaíonn sé seo go mbeidh buiséad iomlán caipitil de €9.7m á chur ar fáil ag an Roinn don Údarás i 2019 le caitheamh ar thograí fostaíochta.
  • Leithdháileadh breise €0.25m do Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge na Roinne le caitheamh ar thograí leis an sprioc úsáid na Gaeilge i measc an phobail taobh amuigh den Ghaeltacht a mhéadú.

Dúirt an Aire Stáit:   “Mar gheall ar an gcistíocht bhreise €1.5m thar an méid a bhí fógartha roimhe seo ar lá an Bhuiséid do ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus oileánda, tá sé curtha ar chumas mo Roinne – ag obair as lámh a chéile le páirtithe leasmhara, níos mó fós a dhéanamh ar leas na Gaeilge, na Gaeltachta agus na n-oileán. Mar Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, tá an-áthas orm € 1.5 milliún breise a bheith daingnithe agam don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, chomh maith leis an méid atá ceadaithe cheana fhéin ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó Bhuiséad 2019.

“Is léiriú eile é maidir le tiomantas an Rialtais tacú tuilleadh le cur chun feidhme Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Ghaeilge a d’fhoilsigh an Rialtas sa samhradh. Sa phlean sin, leagtar amach an méid a dhéanfar idir seo agus 2022 ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Taoiseach, Leo Varadkar TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí, Paschal Donohoe TD agus mo chomhghleacaí sa Roinn, an tAire Josepha Madigan, as a gcuid oibre chun an maoiniú breise seo a fháil agus a léiríonn a dtiomantas don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin.”

Nuair a chuirtear an ciste €2.8m atá curtha ar fáil d’Údarás faoin gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe san áireamh (feic thíos), chomh maith leis an gciste faoi leith ar fiú €2m do Pháirc na Mara, Cill Chiaráin atá curtha ar fáil don Údarás faoin gCiste um Forbairt Fiontraíochta Réigiúnaí, fágann sé seo go mbeidh ciste caipitil €14.5m ar fáil don eagraíocht in 2019. Aithníodh roimhe seo gur cuspóir a raibh riachtanas faoi leith leis go mbeadh soláthar €12m ar fáil don Údarás do thograí caipitil.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service