15/02/18

Plean cuimsitheach teanga don Chlochán Liath á bheartú ag an Aire Stáit McHugh

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., inniu, (15 Feabhra 2018), go bhfuil sé beartaithe plean teanga cuimsitheach a ullmhú agus a fheidhmiú don Chlochán Liath, i nGaeltacht Dhún na nGall.

Dúirt an tAire Stáit: “Tá sé socraithe ag mo Roinn, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, go gcuirfear tús gan mhoill leis an céimeanna faoina roghnófar eagraíocht chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú don Chlochán Liath, atá aitheanta faoin bpróiseas pleanála teanga mar bhaile a d’fhéadfadh stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach ach plean a bheith réitithe agus curtha i bhfeidhm go háitiúil.”

Dúirt an tAire Stáit go bhfuil sé ag súil leis go n-imreoidh na páirtithe leasmhara ar fad a bhfuil tionchar acu ar staid reatha na Gaeilge sa Chlochán Liath páirt ghníomhach ar mhaithe leis an staid sin a threisiú tuilleadh – rud a bheidh chun leasa na Gaeilge agus an bhaile araon.

“Faoi Acht na Gaeltachta 2012, beidh Údarás na Gaeltachta ag cuidiú, le cúnamh airgid mo Roinne, le pé eagraíocht a cheaptar chun plean teanga don bhaile a réiteach agus a chur i bhfeidhm. Is léiriú eile é seo faoi dháiríreacht an Rialtais seo cúram cuí a dhéanamh de chur i bhfeidhm an phróisis phleanála teanga, ar leas na Gaeltachta agus na Gaeilge araon.”

Nóta don eagarthóir

Tar éis próiseas comhairliúcháin a eagrú i samhradh 2014, roghnaíodh liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta faoi Acht na Gaeltachta 2012 ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte faoi leith:

Contae Baile
Dún na nGall Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Baile Dhún na nGall
Maigh Eo Béal an Mhuirthead, Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh
Gaillimh Cathair na Gaillimhe agus An Clochán
Ciarraí Daingean Uí Chúis, Trá Lí agus Cathair Saidhbhín
Corcaigh Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha
Port Láirge Dún Garbhán
An Mhí Baile Átha Buí agus An Uaimh

Go dtí seo, tá ullmhúchán pleananna teanga ar bun i leith Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, Cathair na Gaillimhe agus Cathair Chorcaí.

Faoin bpróiseas seo, tabharfar tréimhse míosa nó mar sin d'eagraíochtaí chun iarratais a dhéanamh chuig Údarás na Gaeltachta le bheith roghnaithe mar eagraíocht chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú don bhaile.

Uair amháin go gceaptar eagraíocht faoin bpróiseas go ginearálta, beidh suas le dhá bhliain acu chun plean teanga a chur faoi bhráid na Roinne agus tréimhse seacht mbliana ag an eagraíocht ansin chun an plean teanga aontaithe a chur i bhfeidhm le cabhair ó Údarás na Gaeltachta nó Foras na Gaeilge - dé réir mar a oireann. Déanfaidh an Roinn athbhreithniú tréimhsiúil ar chur i bhfeidhm pleananna le linn na seacht mbliana sin.

Tá sé i gceist chomh maith go gcuirfear tús le hullmhúchán pleananna i leith roinnt bailte eile gan mhoill agus déanfar fógra ina leith seo go gairid.

Tuilleadh eolais http://www.chg.gov.ie/

 

CRÍOCH

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service