15/11/17

Deontas reatha €224,824 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Oidhreacht Chorca Dhuibhne (OCD) don bhliain 2017/2018

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin inniu go bhfuil deontas reáchtála suas le €224,824 ceadaithe aige d'Oidhreacht Chorca Dhuibhne Teo. i leith na scoilbhliana 2017/18 chun tacú leo clár gníomhaíochtaí a chur ar siúl ar leas na Gaeilge i limistéar pleanála teanga Chiarraí Thiar.

Dúirt an tAire Stáit: “Tá obair fhiúntach ar bun ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne le tamall fada de bhlianta anuas le cúnamh bliantúil mo Roinne, chun an Ghaeilge mar theanga pobail agus teaghlaigh a chaomhnú agus a chothú i gCorca Dhuibhne.

Le ceadú an allúntais shuntasaigh seo, tá mé ag súil leis go mbeidh Oidhreacht Chorca Dhuibhne in ann leas a bhaint as. I dteannta leis an infheistíocht faoi leith seo beidh allúntas eile airgid ar fáil chomh maith chun tacú le feidhmiú phlean teanga an cheantair. Nuair a chuirtear an infheistíocht seo ar fad le chéile, gan trácht ar an chúnamh caipitil atá curtha chun fónaimh sa cheantar, níl amhras ar bith faoi dháiríreacht mo Roinne chun tacú le ceantar Chorca Dhuibhne.”

Is i leith réimse gnímh An Ghaeltacht atá mar réimse ar leith den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge atá an deontas ceadaithe.

 CRÍOCH

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service