27/11/17

Deontas €8,250 ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Chumann Cheiltigh Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall, chun lomaire féir a cheannach

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, go bhfuil deontas suas le €8,250 ceadaithe aige do Chumann Cheiltigh Ghaoth Dobhair chun cuidiú leo lomaire féir a cheannach.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit, “Tá áthas mór orm a bheith ábalta an cuidiú seo a chur ar fáil don Chumann seo chun cur ar a gcumas an áis álainn atá acu a chothabháil ar mhaithe le muintir na háite.”

Is faoin réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service