24/09/15

Cuireann an tAire Stáit McHugh fáilte roimh fhógra do phostanna nua do Bhaile na Finne

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., roimh an fhógra ó Údarás na Gaeltachta inniu (24 Meán Fómhair) go bhfuil an comhlacht Baile na Finne Plaisteach Teo. le gnó nua a bhunú i mBaile na Finne, Co. Dhún na nGall, agus 23 post nua a chruthú.

Beidh an comhlacht lonnaithe in Eastát Tionsclaíochta an Údaráis i mBaile na Finne agus beidh siad ag dul i mbun gnó i mí na Samhna 2015. Tá an comhlacht ag súil le 12 duine a fhostú roimh dheireadh na bliana.  Beidh an comhlacht ag táirgeadh gabhdáin phlaisteacha don earnáil bhia gasta.

Ag fáiltiú roimh an fhógra seo, dúirt an tAire Stáit:

Is léiriú muiníne sa cheantar agus sna hoibrithe áitiúla é an cinneadh seo atá déanta ag Baile na Finne Plaisteach Teo. gnó nua a bhunú i mBaile na Finne. Molaim Údarás na Gaeltachta as an infheistíocht seo a mhealladh go dtí an cheantar.  Is léiriú eile é an tionscadal seo ar an tslí a chuidíonn an tacaíocht agus an cúnamh a chuireann an tÚdarás ar fáil le fostaíocht a ghiniúint i gceantair Ghaeltachta.”

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service