12/08/15

Fáilte á cur ag an Aire Stáit McHugh roimh méadú leanúnach ar Scrúduithe Ardleibhéil Gaeilge san Ardteistiméireacht

Chuir an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., fáilte roimh thorthaí na hArdteistiméireachta inniu, a léirigh go raibh méadú de 7% tagtha ar an líon mac léinn a thug faoin scrúdú ardleibhéil Gaeilge.  Rinne beagnach 19,500 mac léinn an scrúdú ardleibhéil i mbliana, i gcomparáid le tuairim is 18,100 anuraidh agus 16,700 in 2013. D'éirigh le níos mó ná 88% de na mic léinn a rinne an scrúdú i mbliana Grád C nó níos airde a bhaint amach.

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

"Tá lúcháir orm an fás leanúnach seo a fheiceáil i líon na mac léinn atá ag tabhairt faoin pháipéar ardleibhéil Gaeilge san Ardteistiméireacht.  Léiríonn sé seo an obair den scoth atá ar bun i nGaelscoileanna, i nGaelcholáistí agus i scoileanna eile.  Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun comhghairdeas a dhéanamh leis na mic léinn go léir a rinne an Ardteist i mbliana agus gach rath a ghuí orthu amach anseo."

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service