04/10/18

Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh cheapachán Consarc Design Group Ltd. chun Plean um Bainistiú agus Fhorbairt Eispéireas an Chuairteora a ullmhú do Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Mar thoradh ar chomórtas oscailte, fáiltíonn Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD, inniu roimh cheapachán Consarc Design Group Ltd. chun Plean cuimsitheach um Bainistiú agus Fhorbairt  Eispéireas an Chuairteora do Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.

Bunaithe ar an Máistirphlean Léirmhíniúcháin Turasóireachta do Pháirceanna Náisiúnta na hÉireann agus na téamaí léirmhíniúcháin a leagtar amach ann, sainaithneofar sa phlean seo eispéiris nua agus eispéiris fheabhsaithe  do chuairteoirí.  Imeachtaí áineasa amuigh faoin aer den chuid is mó a bheidh sna heispéiris seo, i gcomhréir le cuspóirí caomhantais na Páirce, agus dearfar iad chun eispéireas an chuairteora i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha a shaibhriú agus chun cur le tarraingteacht na háite freisin.

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

“Tá comhpháirtíocht straitéiseach forbartha idir an Roinn Cultúir, Oidhreachta, agus Gaeltachta agus Fáilte Éireann agus é mar aidhm chomhroinnte acu an t-earra turasóireachta atá ag Páirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra na h‏Éireann a fheabhsú agus a chur chun cinn.  Is cúis áthais dom an tionscadal seo, a bhfuil an chomhpháirtíocht straitéiseach seo ag déanamh bainistiú air, agus atá ar bun i mo dháilcheantar féin, a fhógairt .”

“Ó osclaíodh an Pháirc Náisiúnta in 1984, tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha tagtha chun cinn mar mhórcheann scríbe turasóireachta Thuaisceart Dhún na nGall. Táim muiníneach go cuifear eispéiris fheabhsaithe nua ar fáil i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, a bheidh tarraingteach, samhlaíoch agus mealltach don chuairteoir, mar thoradh ar an bPlean um Bainistiú agus Fhorbairt Eispéireas an Chuairteora.”

“Tá sé beartaithe go gcuifear eispéireas den scoth ar fáil do chuairteoirí a théann chuig Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, eispéaras a mbeidh  gníomhaíocht sa nádúr mar chuid de, mar thoradh ar an tionscadal céimnithe seo atá faoi stiúir Dawson Stelfox, an t-ailtire caomhantais agus dreapadóir clúiteach. Leis an bplean seo, arna ullmhú ag foireann ildisciplíneach, éascófar rochtain an chuairteora agus rachfar i ngleic le ceisteanna a bhaineann le toilleadh cuairteoirí. Cé gurb é aidhm an phlean leas a bhaint as na deiseanna áineasa atá i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, aimseoimid cothromaíocht i gcónaí idir luachanna lárnacha caomhantais agus oidhreachta na Páirce Náisiúnta agus an t-éileamh turasóireachta.”

“Tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, a bhfuil os cionn 16,000 heicteár inti, suite in iarthuaisceart Chontae Dhún na nGall. I gcroílár na Páirce Náisiúnta, tá Caisleán Ghleann Bheatha ón 19ú hAois suite i láthair rómánsúil i measc gairdíní áille ar cheann tíre a fhéachann anuas ar Loch na Beithí agus tá sléibhte móra eibhir Dhún na nGall mórthimpeall air. Sna gairdíní tírdhreachtaithe seo ag Gleann Bheatha, a bhfuil cáil orthu mar cheann de shárshaothair gairneoireachta na hÉireann, tá leagan amach an ghairdín Victeoiriach le feiceáil ann go fóill, agus tá garraí daingean, páirceanna pléisiúir, coillte atá tugtha chun cineáil, teach Gothach oráistí, jardin potager ornáideach, lochtán Iodálach agus Gairdín Tuscánach ann freisin. Tá go leor plandaí neamhchoitianta, nach bhfuil fáil orthu ach i ngairdíní in Éirinn amháin, sna gairdíní agus déantar bainistiú orthu mar chomhshaol ionspioráideach ina ndéantar bithéagsúlacht na bplandaí a chaomhnú agus a chosaint.”

“Is é aidhm an phlean feasacht agus éileamh níos fearr a chothú i leith Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha chun gur áit íocónach í a meallfar daoine chuici agus a mbeidh tionchar dearfach aici ar an turasóireacht go ginearálta i nDún na nGall.  I dteannta thírdhreach agus oidhreacht chultúrtha na páirce, féadfaidh cuairteoirí radharc a fháil ar an Iolar Fíréan má bhíonn an t-ádh leo. Tagann thart ar 200,000 cuairteoir chun na páirce gach bliain, agus is ag taisteal ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, an bealach turasóireachta cósta is faide atá leagtha amach in Éirinn,  a bhíonn go leor acu sinn. Féadfaidh tírdhreach álainn agus oidhreacht chultúrtha na Páirce cuairteoirí a mhealladh chun cuairt a thabhairt uirthi ag amanna ‘seachbhuaice’ agus d’fhéadfadh sé sin tionchar tábhachtach a bheith aige ó thaobh síneadh ama a chur leis an séasúr turasóireachta i nDún na nGall.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service