26/01/15

Cuireann an tAire Stáit McHugh fáilte roimh athbhreithniú Údarás na Gaeltachta ar 2014

Chuir an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., fáilte roimh thorthaí na bliana 2014 a d’fhoilsigh Údarás na Gaeltachta inniu (26 Eanáir 2015).

Dúirt an tAire Stáit: "Cuirim fáilte roimh thorthaí na bliana 2014 a léiríonn gur cruthaíodh an líon is airde post sa Ghaeltacht ón bhliain 2008. Is ábhar sásaimh ar leith é gur éirigh leis an Údarás 737 post a chruthú in 2014. Is údar dóchais é fosta gur ceadaíodh tograí i gcaitheamh na bliana a bhfuiltear ag súil a ghinfidh fostaíocht mheasta de os cionn 500 post amach anseo. Is léiriú é seo ar an obair fhiúntach atá ar siúl ag Údarás na Gaeltachta chun bonn seasmhach a choimeád faoin fhostaíocht sa Ghaeltacht.

Thagair an tAire Stáit fosta don chistiú breise de mhilliún euro a d’éirigh leis a fháil i mbuiséad caipitil an Údaráis do 2015. “Creidim gur léiriú soiléir é seo ar thiomantas leanúnach an Rialtais do chruthú post agus d'fhorbairt fiontraíochta sa Ghaeltacht. Tá mé sásta fosta go gcuideoidh an cistiú breise seo leis an Údarás poist a choinneáil ina chliantchuideachtaí sa Ghaeltacht agus tuilleadh infheistíochta a mhealladh go ceantair Ghaeltachta. I dtaca leis sin, tuigim go bhfuil sé mar sprioc ag an Údarás 570 post úr a chruthú sa Ghaeltacht in 2015."

Ghlac an tAire Stáit buíochas don Údarás as an obair cheannródaíoch atá ar bun acu maidir leis an bhforbairt ag Teach an Phiarsaigh i Ros Muc. "Tá forbairt Chultúrlann Chonamara ag Teach an Phiarsaigh ar cheann de na tograí caipitil atá á maoiniú ag an Rialtas mar chuid den chuimhneachán ar 1916. Tá mé ag súil go mbeidh dul chun cinn suntasach á dhéanamh i mbliana ag Údarás na Gaeltachta, i gcomhar le Comhairle Contae na Gaillimhe, Oifig na nOibreacha Poiblí agus Fáilte Éireann, ar fhorbairt na Cultúrlainne le go mbeidh sí réidh do Cháisc 2016,"a dúirt an tAire Stáit.

Thug an tAire Stáit aitheantas ar leith don dul chun cinn a rinne an tÚdarás le linn 2014 i dtaca  le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga sa Ghaeltacht i gcomhar leis na heagraíochtaí pobail ar an talamh. "Is obair fíor-thábhachtach í seo agus tá áthas orm go bhfuil an tÚdarás ag tabhairt tús áite don phróiseas sa 9 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta a bhfuil fógraí déanta ina leith go dtí seo," a dúirt an tAire Stáit.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service