11/10/19

Maoiniú le Seirbhís Ingearáin a chur ar fáil do Thoraigh in 2019/20 ceadaithe ag an Aire Stáit Sean Kyne faoi Chomhaontú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá sé curtha in iúl ag an Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, go bhfuil deontas €189,212 ceadaithe aige chun seirbhís sheachtainiúil ingearáina chur ar fáil do Thoraigh do 2019/2020.  Faoin gcomhaontú idir a Roinn agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, déanfar cómhaoiniú ar sheirbhís ingearáin idir an Fál Carrach agus Toraigh ón 11 Deireadh Fómhair 2019 go dtí 10 Aibreán 2020.  In 2016 cuireadh le minicíocht na n-eitiltí ó faoi dhó sa mhí go huair sa tseachtain agus in 2018 cuireadh síneadh le tréimhse an chonartha. Tá sé i gceist go leanfar leis an tseirbhís leathnaithe seo arís i mbliana.

Dúirt an tAire Stáit Kyne go raibh an-áthas air fógra mar seo a dhéanamh. “Tá mé sásta go raibh ar chumas mo Roinne cuidiú arís i mbliana leis an tseirbhís aeir riachtanach seo a chur ar fáil do phobal an oileáin.”

“I ndiaidh dul i gcomhchomhairle le Comharchumann Thoraí, cuirfear tuairim is 150 eitilt ar fáil le linn an gheimhridh seo. Léiríonn infheistíocht den chineál seo tiomantas an Rialtais tacú le pobail na n-oileán.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service