16/09/16

Seolann an tAire Stáit Ring Páirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha Mhaigh Eo agus fógraíonn sé infheistíocht chaipitil i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich do 2016

Sheol an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an tUasal Michael Ring T.D., Páirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha Mhaigh Eo go foirmiúil inniu. Cuimsíonn an Pháirc Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich agus Néifinn Fhiáin.

Dhearbhaigh an tAire Stáit freisin go bhfuil infheistíocht chaipitil de níos mó ná €125,000 á cur ar fáil do Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich. 

Tá an maoiniú seo, atá mar chuid de Chlár Caipitil na Roinne don tSeirbhís Páirceanna agus Fiadhúlra Náisiúnta, dírithe ar thionscadail chaipitil thosaíochta atá aitheanta sna 6 Pháirc Náisiúnta agus 80 Anaclann Dúlra reachtúla sa tír. 

Tá os cionn aon trian den mhaoiniú infheistithe cheana féin i bPáirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha Mhaigh Eo, agus tá an chuid eile dírithe ar bhealach isteach a réiteach don phobal i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich, tar éis seilbh a bheith faighte ar thailte straitéiseacha ag Srath Dúgáin.

Ag labhairt dó inniu dúirt an tAire Ring:

‘Éascóidh an infheistíocht i bPáirc Náisiúnta Bhaile Chruaich in 2016 bealach isteach go Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich. Osclaíonn an infheistíocht seo suas an fhéidearthacht infheistíocht níos fearr a dhéanamh sa Pháirc Náisiúnta in 2017. Mar Aire Stáit le freagracht as ár bPáirceanna Náisiúnta, tá sé i gceist agam tosaíocht a thabhairt do Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich.

Mhol an tAire Ring freisin an obair atá déanta ag gach duine a raibh baint acu le hainmniú Pháirc Náisiúnta Bhaile Chruaich agus Néifinn Fhiáin mar Pháirc Idirnáisiúnta Spéir Dhorcha agus dúirt sé 

‘Molaim díograis agus tacaíocht Ghrúpa Thionscadal Spéir Dhorcha Mhaigh Eo a bhain an sprioc thábhachtach seo amach agus a chuir fáilte chroíúil roimh gach aoi atá anseo inniu.  Ní gá a rá nach mbeadh an t-ainmniúchán seo bainte amach murach rannpháirtíocht an réimse leathan páirtithe leasmhara agus rannpháirtíocht an phobail agus, ar ndóigh, rannpháirtíocht agus tacaíocht Sheirbhís na bPáirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Cairde Ghrúpa Spéir Dhorcha Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Coillte.  

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service