13/06/19

Fáilte curtha ag an Aire Seán Kyne roimh an gclár Quavers to Quadratics go Gaillimh an 12-14 Meitheamh

Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin Seán Kyne roimh an gclár Quavers to Quadratics go Gaillimh.

Tabharfaidh an clár píolótach, arna mhaoiniú ag Éire Ildánach, deis do leanaí bunscoile in Iarthar na hÉireann eolas a chur ar an gceangal atá ag an gceol leis an eolaíocht ar bhealach ar leith.

Is tionscnamh de chuid an Cheolárais Náisiúnta é Quavers to Quadratics i gcomhar le Scoil an Oideachais UCD agus Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus atá á eagrú i bpáirt le Scoil na Fisice agus Scoil an Cheoil in OÉ Gaillimh. Tá tacaíocht ag an tionscadal ó Camara Education Ireland agus ó Rannán Gaeltachta na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Tabharfaidh Quavers to Quadratics fochéimithe ceoil agus eolaíochta le chéile le dul i mbun teagaisc i gcomhar le múinteoirí bunscoile chun an ceangal atá idir ceol agus eolaíocht a chur ar na súile do leanaí.   Bainfear leas sa chlár nuálach seo as amhrán Galaxy Monty Python chun na leanaí a spreagadh - foghlaimeoidh siad faoi na hábhair a mbaintear leas astu chun uirlisí ceoil a dhéanamh agus beidh deis acu a gcuid uirlisí féin a dhéanamh le tabhairt abhaile.

Is iad na trí scoil a bheidh páirteach sa chlár píolótach ná Scoil Chroí Íosa i gCathair na Gaillimhe, Scoil na bhForbacha sna Forbacha agus Scoil Éinne sa Spidéal. Beidh na daltaí ar fad ó ranganna 3-6 páirteach sa chlár, a bheidh saor in aisce, ionas go mbeidh an oiread leanaí is féidir in ann tairbhe a bhaint as.  Athrú ar an gclár gur i nGaeilge a chuirfear an clár ar fáil sna scoileanna Gaeltachta, an chéad uair aige sin tarlú.

Ag fógairt an chláir phíolótaigh, dúirt an tAire Kyne:

“Táim sásta an clár seo a bheith ar fáil i nGaeilge do leanaí bunscoile anseo i nGaillimh chomh maith lena bheith ar fáil i mBéarla. Is clár iontach bríomhar é a mbaintear úsáid as cur chuige neamhfhoirmeálta agus a mbainfidh na leanaí agus na fochéimithe araon tairbhe as. Tá moladh mór le fáil ag an obair i gcomhar idir na páirtithe ar fad agus táim sásta, ach go háirithe, go bhfuil maoiniú curtha ar fáil faoi Éire Ildánach chun an clár píolótach a thionscnamh.  Táimid ag súil leis an leagan Gaeilge d’amhrán an Galaxy a chloisteáil.”

Dúirt an Dr Shane Bergin ó Scoil an Oideachais UCD:

“Tá ríméad orainn an deis a bheith againn an clár seo a thabhairt siar agus go mbainfidh an oiread daltaí agus fochéimithe i nGaillimh tairbhe as. Is deis iontach é an oideolaíocht atá ceaptha ag an gCeoláras Náisiúnta a roinnt agus oibriú i gcomhar le comhghleacaithe in OÉ Gaillimh. Is cleachtadh iontach dár gcuid fochéimithe é agus tabharfar léargas agus deiseanna dóibh ar ghairmeacha éagsúla i nGaeilge agus i mBéarla.

Dúirt Nigel Flegg ón gCeoláras Náisiúnta:

“Tá ríméad ar an bhfoireann sa gCeoláras Náisiúnta cur le ceann de phríomhchláir Foghlama & Rannpháirtíochta an Cheolárais, is é sin an clár forochtana in iarthar na tíre. Tá lear mór saineolais forbartha againn le chéile thar na blianta i gcomhar lenár bpáirtithe ollscoile. Bíonn an t-aiseolas a fhaighimid ar an tionscadal seo ó fhochéimithe agus daltaí araon an-dearfach agus táimid buíoch d’Éire Ildánach faoin bhfís atá againn a roinnt agus síneadh a chur leis an gclár lasmuigh de bhallaí an Cheolárais.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service