06/06/20

2.7 milliún duine lucht féachana ag an gclár Courage Other Voices, 1.15m a d’fhéach beo air - fáilte curtha ag an Aire roimh na bhfigiúirí

Léirigh an tAire Madigan a sástacht inniu leis an líon lucht féachana i gcomhar a bhí ag an gclár Courage de chuid Other Voices, an tsraith taispeántas a craoladh beo ar líne le déanaí le cabhair ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Intel.

Mar chuid de Courage craoladh ábhar nua-chruthaithe in éineacht le hábhar beo agus ábhar cartlainne agus a ndearnadh eagarthóireacht air chun eispéireas ar leith ar ardchaighdeán fuaime agus físe a chur ar fáil ar gach ardán. Rinneadh dhá thaispeántas a shruthú beo ar líne gach seachtain, gach Dé Máirt agus Déardaoin, ar láithreán gréasáin Other Voices, ar YouTube, Facebook agus ar RTE.ie.  Thaispeáin Other Voices ábhar cartlainne ar líne gach Luan, Céadaoin agus Aoine.

Cuireadh sraith clár ar fáil gach seachtain ar feadh tréimhse ceithre seachtaine a thosaigh an 23 Aibreán. In ionad ceoil Whelan i lár Bhaile Átha Cliath, i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann agus i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a rinneadh an t-ábhar nua a thaifeadadh, de réir Threoirlínte COVID-19. Tosaíodh ag taispeáint Courage freisin ar RTÉ2 ón 7 Bealtaine agus leanfaidh sin gach Déardaoin ag 23:30 go dtí an 7 Iúil chomh maith le hábhar a bheith ar fáil ar an RTÉ Player.

I measc na n-oirfideach a bhí páirteach bhí an t-ealaíontóir a hainmníodh do ghradam Grammy Rhiannon Giddens agus Francesco Turrisi, Ye Vagabonds, Buaiteoirí Ghradam Ceoil Tíre BBC Radio 2, Lisa Hannigan, a ainmníodh do ghradam Oscar, Glen Hansard a bhuaigh Gradam Oscar agus na healaíontóirí iomráiteacha Mango x Mathman, Sorcha Richardson, Caoimhín Ó Raghallaigh, Denise Chaila agus Colm Mac Con Iomaire.

Dúirt an tAire Madigan inniu: “Léiríonn an rath a bhí ar Courage Other Voices nach bhfuil aon mhaolú ar an éileamh atá ar imeachtaí cultúr ainneoin ghéarchéim COVID-19 - agus gur a mhalairt glan atá i gceist.  Léirítear arís eile leis seo an tábhacht atá leis an gcultúr chun muintir na hÉireann agus níos faide ó bhaile a thabhairt le chéile agus go bhfuil ríthábhacht leis an gcultúr ó thaobh folláine inchinne agus fisiciúil le linn na tréimhse dúshlánaí seo.

Dúirt Philip King, bunaitheoir Other Voices: “Chuir an chomhpháirtíocht seo leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le Intel ar ár gcumas a bheith uaillmhianach agus cruthaitheach i dtaobh tacú le healaíontóirí agus ceangal a dhéanamh le lucht féachana ar fud an domhain sa tréimhse chorraitheach, mhíshocair seo.   Léiríodh arís eile le Courage, an tábhacht atá le cultúr agus na healaíona chun daoine a thabhairt le chéile, chun an bhearna eadrainn a laghdú agus domhan a shamhlú agus a bhraistint ar bhealaí eile. Táimid go mór faoi chomaoin ag na healaíontóirí a ghlac páirt i Courage, ag an gcriú agus ag an bhfoireann léiriúcháin a d’oibrigh faoi chúinsí dúshlánacha, agus táimid thar a bheith buíoch d’fhoireann Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, d’fhoireann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus d’fhoireann Whelan a rinne éascaíocht mhór dúinn ar na láithreacha cultúir íocónacha seo. 

Bhí an tionscadal seo mar chuid de rannpháirtíocht leanúnach na Roinne le lucht leanta náisiúnta agus domhanda - áiríodh air sin Cultúr Éireann ag cur aos dána na hÉireann ar ardán ar líne le #ÉireimbunTaithbhithe Áiríodh 120 imeacht sa chlár 6 seachtaine agus d'fhéach 800,000 duine ar fud an domhain air, agus bhí na daoine sin páirteach go gníomhach leis an aos dána ar líne.  Is féidir féachaint ar thuairim is 100 taibhiú go fóill ar leathanach Facebook Chultúr Éireann https://events.cultureireland.ie/events/.

Cruinniú na nÓg á reáchtáil ag an Roinn chomh maith, an lá náisiúnta cruthaitheachta saor in aisce do leanaí agus do dhaoine óga suas go 18 mbliana d'aois, agus tá tionscadal ar líne déanta de mar fhreagra ar Covid-19 agus dealú daoine.  Braitheadh gurb é an bealach is fearr chun tacú le folláine intinne leanaí agus daoine óga le linn an ama riachtanaigh seo agus chun a léiriú, trínár ngníomhaíochtaí féin, go bhfuil an chruthaitheacht ábalta aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shuntasacha, gur beartaíodh dul i mbun Cruinniú digiteach an 13 Meitheamh ina mbeidh breis 460 imeacht.  Creidtear gurb é an t-aon imeacht náisiúnta dá leithéid ar domhan é, de bharr go bhfuiltear ag cur Cruinniú na nÓg ar líne in 2020 cuirtear deis an tionscnamh a chur ar ardán ar fáil chomh maith le tacú le rannpháirtíocht idirnáisiúnta, go háirithe i measc an diaspóra le cuidiú ón Roinn Gnóthaí Eachtracha & Trádála agus líonra ambasáidí domhanda na tíre.

Dúirt an tAire Madigan inniu agus í ag caint ar Chruinniú na nÓg "Bhí an-fhonn orm go leanfaí ar aghaidh le Cruinniú na nÓg go háirithe i bhfianaise na dúshlán suntasach atá tagtha chun cinn mar gheall ar dhealú daoine, chun tacú le folláine intinne leanaí agus dhaoine óga na tíre agus a muintir le linn an trátha dheacair seo agus chun a léiriú gur féidir le smaointeoireacht agus gníomhú cruthaitheach cuidiú linn aghaidh a thabhairt ar fiú na dúshláin is deacra.  Tríd an gcruthaitheacht agus trí Chruinniú na nÓg a bheith anois ar líne mar fhreagra ar an dealú daoine, tá súil agam gur toradh dearfach a bheidh sa deis seo, ní hamháin chun an teacht atá ag leanaí agus ag daoine óga ar imeachtaí go náisiúnta a mhéadú, ach chun ardán a thabhairt don lá seo agus rannpháirtíocht domhanda níos mó a chruthú."

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service