26/01/15

Fáilte curtha ag Airí roimh chead pleanála d

Chuir an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh T.D., agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., fáilte inniu (26 Eanáir 2015) roimh an chead pleanála iomlán a tugadh chun ionad cuairteoirí, Cultúrlann Chonamara, a fhorbairt in aice le Teach an Phiarsaigh i Ros Muc, Co. na Gaillimhe.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh:

"Is céim mhór chun tosaigh don tionscadal tábhachtach seo é an cead iomlán pleanála atá tugtha ag Comhairle Contae na Gaillimhe. Beidh acmhainní teanga, cultúir agus comhshaoil an cheantair Ghaeltachta seo ar taispeáint san ionad cuairteoirí agus beidh sé ina chomhartha omóis cuí do Phádraig Mac Piarais i Ros Muc.

Tá an t-ionad cuairteoirí ag Teach an Phiarsaigh ar cheann de sheacht mórthionscadal atá á bhforbairt mar chuid d'infheistíocht caipitil de luach €22 mhilliún, a fhágfaidh oidhreacht bhuan i ndiaidh cuimhneacháin 2016. Is iad na tionscadail eile ionad léirmhínithe in Ard-Oifig an Phoist, nuachóiriú na cartlainne míleata ag Dún Chathail Bhrugha, athchóiriú Dhún Richmond, obair ar sheomraí Kevin Barry sa Cheoláras Náisiúnta, ionad nua cuairteoirí i bPríosún Chill Mhaighneann agus forbairt an Mhúsaeim Tionóntáin.

Tá lúcháir orm go bhfuil cead pleanála tugtha ag Comhairle Contae na Gaillimhe do Theach an Phiarsaigh."

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

"Tá forbairt an mhórthionscadail seo faoi cheannaireacht Údarás na Gaeltachta mar chuid de ghrúpa stiúrtha atá déanta suas de Chomhairle Contae na Gaillmhe, Oifig na nOibreacha Poiblí, Fáilte Éireann agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá mé ag súil go ndéanfar dul chun cinn suntasach in 2015 le go mbeidh an tionscadal críochnaithe in am do Cháisc 2016."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service